article image

eTwinning w czasach, gdy szkoły są zamknięte - doświadczenia ze Słowacji i Polski

Nauczyciele ze Słowacji i Polski znaleźli własne sposoby radzenia sobie z kryzysem Covid-19 dzięki programowi eTwinning. Poniżej przedstawiamy ich doświadczenia.

Obecnie codzienna praca nauczycieli jest zupełnie inna niż rutyna sprzed pojawienia się wirusa Covid-19. Nauczyciele pracują z domu, gdzie przygotowują materiały dla swoich uczniów. Jeśli uczniowie mają trudności z wykonywaniem zadań, kontaktują się z nauczycielami, którzy są gotowi wyjaśnić temat w formie pisemnej (czat) lub podczas rozmowy wideo. Nauczyciele, którzy mają doświadczenie w realizacji programu eTwinning radzą sobie z trudnościami i wyzwaniami i wprowadzają pozytywne zmiany.

Nauczyciele tacy jak Katarína Hvizdová, eTwinnerka z 13-letnim doświadczeniem, mówią o tym, jak zmieniła się ich rzeczywistość:

Moje obowiązki jako nauczycielki i matki są teraz zupełnie inne. Muszę dbać o moją rodzinę i moich uczniów w tym samym środowisku. Muszę codziennie gotować i zajmować się pracami domowymi i w tym samym czasie uczyć. Ale staramy się dobrze się bawić i cieszyć każdą minutą dnia. Gramy razem w gry, dużo rozmawiamy i mamy czas na rzeczy, na które brakowało go w przeszłości. Zachowujemy pozytywne nastawienie.

Inna nauczycielka, Kamila Bažíková, która od 22 lat pracuje w średniej szkole zawodowej, mówi:

Dzięki eTwinningowi jestem elastyczna i mam doświadczenie w pracy online. W każdej klasie, z wyjątkiem pierwszej, mam grupy, które realizowały już projekty eTwinning, więc teraz mogą kontynuować naukę bez żadnych problemów. Moi uczniowie wiedzą, jak działa Internet i jak korzystać z narzędzi online. Są niezależni, odpowiedzialni (dotrzymują terminów) i bardzo kreatywni. Niektórzy z nich prezentują nawet swoje własne twórcze pomysły.

slovak project

Używam narzędzi, z pomocą których uczniowie pracowali w ramach eTwinningu. Jedna z grup uczniów spotyka się na TwinSpace - tam łączę pracę projektową z zagadnieniami programowymi. Kontynuujemy pracę nad międzynarodowym projektem poświęconym zagadnieniom klimatycznym pt. Unser Klima - unsere Welt. Wspólnie z Włochami i Polakami stworzyliśmy stronę internetową „Online Learning", na której udostępniamy linki i prezentujemy pracę z uczniami.

Zaledwie kilka kilometrów dalej, w Polsce, nauczyciele borykają się z tymi samymi problemami, których obecnie doświadczają nie tylko ich słowaccy sąsiedzi, ale większość mieszkańców krajów uczestniczących w programie eTwinning.

Anna Dziubek, nauczycielka wychowania przedszkolnego z Wrocławia z 14-letnim doświadczeniem, tak opisuje swój projekt:

Projekt Fascinating Professions (Fascynujące zawody) opiera się na obserwacjach poczynionych przez dzieci i ich zainteresowaniach. Dzieci żywo interesują się przedstawicielami różnych zawodów, których mogą spotkać w codziennym życiu. Szczególnie chętnie poznają ludzi, którzy nam pomagają (lekarz, policjant, strażak itp.). Przedszkolaki często spontanicznie podczas zabaw odgrywają ich obowiązki. Dzieci są również zainteresowane, gdy podczas spacerów po mieście spotykają listonoszkę lub piekarza. Projekt zapewnia partnerom możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia i poznania wybranych zawodów, od policjanta do pisarza. Partnerzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wymieniają się wiedzą.

Projekt w bardzo atrakcyjny sposób zapewnia dzieciom możliwość pogłębienia zainteresowań i poznania otoczenia. Przedszkolaki rozwijają umiejętności współpracy w grupie przedszkolnej, jak również z partnerami projektu. Dzieci z wielką chęcią dzielą się z partnerami doświadczeniami związanymi z projektem. Obecnie projekt jest realizowany online. Na stronie internetowej Games online stworzyłam wirtualne puzzle. Za pomoc serwisów LearningApps.org i Genial.ly udostępniamy gry, które nawiązują do tematu projektu Fascynujące zawody. Zachęcam też przedszkolaków by dali upust swojej kreatywności i tworzyli szalone obrazy z pomocą Bomomo. Umiejętności, które zdobyłam na kursach online wykorzystuję do przygotowania zajęć zdalnych dla rodzin. Ponadto stworzyłam dla dzieci Padlet, aby mogły udostępniać swoje prace.