article image

eTwinning w Czechach – Szkoła eTwinning w Lesie Czeskim

Wchodząca w skład Republiki Czeskiej historyczna kraina Czechy może poszczycić się majestatycznymi lasami, nietypowymi formacjami skalnymi, starymi zamkami i malowniczymi wsiami, które od wieków przyciągają malarzy, pisarzy i innych artystów. To tutaj znajduje się też jedna z pierwszych Szkół eTwinning w Republice Czeskiej.

Základní škola Přimda (Szkoła Podstawowa w Přimdzie) to stosunkowo niewielka szkoła położona nieopodal granicy czesko-niemieckiej w historycznej krainie Czechy. Uczęszcza do niej ok. 190 uczniów, którzy uczą się w klasach 1-9 (są w wieku 7-15 lat). Uczniowie pochodzą z miasta Přimda i okolicznych wsi.

Szkoła ma dziewięć sal lekcyjnych, które są wyposażone w interaktywne tablice, projektory i ekrany. Ponadto szkoła posiada szereg laboratoriów przeznaczonych do nauki przedmiotów takich jak informatyka, plastyka, biologia, historia, geografia, fizyka, chemia i języki obce, oraz bibliotekę. Do dyspozycji uczniów są również szkolne obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne, boisko do piłki nożnej i boisko do koszykówki oraz basen pływacki.

Lekcje zaczynają się o 7.45 rano i trwają 45 minut. Po pierwszych dwóch godzinach lekcyjnych następuje dłuższa przerwa, by uczniowie mogli zjeść drugie śniadanie. Dzień młodszych uczniów kończy się między 11.20 a 12.15, natomiast starsi uczniowie zostają w szkole do 12.15 (w środy i piątki) lub do 13.10 (w poniedziałki, wtorki i czwartki). W niektóre dni starsi uczniowie kończą nawet o 14.45 lub 15.15 z uwagi na odbywające się lekcje popołudniowe i zajęcia pozalekcyjne.

Popołudniami uczniowie mogą też uczęszczać do kółek zainteresowań, w których doskonalą swoje umiejętności w zakresie gotowania, sztuki, matematyki, literatury i języków obcych. W wolnym czasie uczniowie pracują również nad projektami eTwinning i Erasmus+. Co więcej, szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia w nauce języka czeskiego, angielskiego i matematyki.

Jana Anděl Valečková, nauczycielka i członkini społeczności eTwinning, opowiedziała nam o zaletach i wadach pracy na terenach wiejskich.

Nasza szkoła jest położona na górzystym obszarze przygranicznym między Republiką Czeską a Niemcami. Uczniowie z okolicznych wsi muszą dojeżdżać do szkoły autobusem. Niestety w niektórych rejonach nie ma połączeń autobusowych. Dlatego rodzice przywożą i odbierają uczniów samodzielnie. Autobusy z i do wielu wsi kursują tylko dwa razy dziennie (o 7 rano i o 15.30 popołudniu).

Niedaleko Přimdy znajdują się dwie inne szkoły – w Rozvadovie i w Hoštce. Dzieci z tych miejscowości najpierw uczęszczają do swoich lokalnych szkół (do 5. klasy w Rozvadovie i do 3. klasy w Hoštce), a następnie kontynuują edukację w Přimdzie. Dlatego organizujemy z tymi szkołami i z okolicznymi przedszkolami wspólne wydarzenia i projekty, by rodziny mogły zapoznać dzieci z naszą szkołą, nauczycielami i przyszłymi kolegami i koleżankami z klasy.

Niektórzy uczniowie pochodzą z defaworyzowanych środowisk. Ze względu na trudne doświadczenia wynikające z braku pracy lub braku umiejętności komunikacyjnych, ich rodziny nie potrafią wykazać zainteresowania swoimi dziećmi, czy entuzjazmu dla ich postępów w szkole.

To, że jesteśmy niewielką szkołą sprawia, że panuje w niej rodzinna atmosfera. Nauczyciele i uczniowie są w zażyłych stosunkach. Nauczyciele znają wszystkich uczniów i ich rodziny. Jest to niewątpliwie ogromna zaleta – dzięki temu, że znamy naszych uczniów, możemy lepiej ich zrozumieć i budować wzajemne zaufanie.

Nauczanie w niewielkiej miejscowości ma też tę ogromną zaletę, że między naszą szkołą a lokalną społecznością (samorządem gminnym, władzami Parku Narodowego Las Czeski, rodzicami itd.) istnieją bliskie stosunki. Dużą popularnością cieszą się też cykliczne dni otwarte (np. śpiewanie kolęd). Ponadto organizujemy wiele imprez i konkursów sportowych, naukowych i artystycznych, nie tylko dla naszych uczniów, ale też dla uczniów z okolicznych szkół.

Nasza szkoła jest położona bardzo blisko Lasu Czeskiego, regionu objętego ochroną. Przyroda jest tutaj niezwykle piękna. Uczniowie mają dostęp do borów sosnowych, stawów i jezior. Żyje w nich wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt. Na terenach tych nie ma żadnych obiektów przemysłowych, dlatego powietrze jest tutaj tak czyste.

Primda Castle

Dzięki platformie eTwinning uczniowie poznają inne kultury i stają się bardziej tolerancyjni. Rozumieją też, że nauka języków obcych przynosi dodatkowe korzyści. Społeczność eTwinning sprawia, że nasi uczniowie nie uczą się dla dobra uczenia się, a zdobywają wiedzę na całe życie.

Nasza szkoła jest jedną z pierwszych szkół w Republice Czeskiej nagrodzonych Odznaką Szkoła eTwinning. Dokładamy wszelkich starań, by przekształcać naszą szkołę w organizację uczącą się. Jeden z naszych nauczycieli jest ambasadorem eTwinning.

Od 2010 r. bierzemy aktywny udział w wielu projektach eTwinning. Dzięki zaangażowaniu w te przedsięwzięcia nasi uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego), a także innych przedmiotów. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe, informatyczne i społeczne, wzrasta ich pewność siebie, poznają nowych znajomych zagranicą i zdobywają wiedzę na temat innych kultur.

Wiele z naszych projektów eTwinning zostało nagrodzonych Krajową Odznaką Jakości lub Europejską Odznaką Jakości, trzy zostały wyróżnione Krajową Nagrodą eTwinning, a jeden otrzymał Nagrodę Europejską. Natomiast realizowany przez nas projekt Erasmus+ „Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie” został nagrodzony przez czeską Narodową Agencję (Cena DZS) jako najlepszy projekt w Republice Czeskiej w 2017 r. w ramach zarówno programu Erasmus+, jak i eTwinning.