article image

eTwinning w Hiszpanii: szkoła w domu

Zamknięcie szkół nadal dotyczy nauczycieli i uczniów na całym świecie, a do jego konsekwencji należą poważne zakłócenia procesu nauczania i uczenia się..

Od początku pandemii w 2020 roku, eTwinning starał się zaspokoić wszystkie nowo powstałe potrzeby w zakresie platformy do nauczania i spotkań, która może przenieść szkolne emocje do domu. 

Javier Gascuena, nauczyciel z Hiszpanii z 12-letnim stażem pracuje w IES Ciudad Jardin, średniej wielkości szkole średniej na obrzeżach Malagi, która zatrudnia 53 nauczycieli i do której uczęszcza około 600 uczniów.   

 Austria1

Szkoła zapewnia obowiązkowe kształcenie średnie, bachillerato (kursy przygotowujące do studiów wyższych) i szkolenie zawodowe (specjalizuje się w TIK). Według Javiera eTwinning jest częścią wysiłków podejmowanych przez kierownictwo szkoły, aby wprowadzić aktywne metody i podejście skoncentrowane na uczniach, które pomogą społeczności szkolnej w walce z wykluczeniem edukacyjnym, słabymi wynikami w nauce i przedwczesnym porzucaniem nauki.

Dla Javiera, podobnie jak dla każdego innego nauczyciela na świecie, obecna sytuacja stanowi wyzwanie: 

Od 14 marca 2020 r. do końca roku szkolnego wszystkie szkoły w Hiszpanii zostały zamknięte przez rząd z powodu wybuchu pandemii. Kolejne tygodnie to było istne edukacyjne szaleństwo: nauczyciele, edukatorzy społeczni i pedagodzy szkolni starali się dotrzeć do uczniów, podczas gdy dyrektorzy szkół organizowali naukę online, często tworząc samouczki wideo i podręczniki dla nauczycieli o niższych kompetencjach cyfrowych. 

Kiedy już przyzwoita liczba uczniów i nauczycieli była gotowa do rozpoczęcia pracy online, nauczanie i uczenie się wróciło na właściwe tory.  Typowy dzień zaczynam od sprawdzenia poczty elektronicznej, starając się, by więcej uczniów podłączyło się do zajęć i by pomóc innym nauczycielom poradzić sobie z wyzwaniami technologicznymi. Następnie sprawdzałam, czy moi uczniowie zalogowali się na platformie Moodle, którą zdecydowaliśmy się używać, i upewniam się, że każda praca została oceniona i że uczniowie  otrzymali informację zwrotną na jej temat. Do każdych zajęć szukam atrakcyjnych materiałów opartych na kompetencjach, które utrzymałyby zainteresowanie i zaangażowanie uczniów.  Przeprowadziliśmy też kilka wideokonferencji z naszymi partnerami z eTwinningu i poświęciliśmy wiele lekcji na ich przygotowanie.

Zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, praca w eTwinningu przeprowadzona w ubiegłych latach znacznie ułatwiła realizację powolnego procesu przechodzenia od uczenia się analogowego i fizycznego do eLearningu z wykorzystaniem komputera. Praca zespołowa w Internecie to coś, z czym już eksperymentowaliśmy, więc dużą część zajęć oparliśmy na umiejętnościach rozwijanych w projektach eTwinning.

Odkąd zacząłem angażować się w eTwinning, postanowiłem wykorzystać go jako środek do realizacji programu nauczania  języka angielskiego w klasie oraz do rozwijania umiejętności i kompetencji szkolnych.

eTwinning umożliwił mi zaprojektowanie zadań, których produkt końcowy był opracowywany przez uczniów z różnych części świata. Obowiązkowa jest również rzeczywista komunikacja w języku angielskim, dzięki czemu język, którego uczę, staje się środkiem do osiągania celów, co zwiększa motywację uczniów. eTwinning zmienił też sposób, w jaki korzystamy z technologii, pozwalając na większą kreatywność i wprowadzając takie pojęcia jak netykieta i eBezpieczeństwo. 

 Austria1

Javier, który ma duże doświadczenie w korzystaniu z eTwinningu, wpadł na świetne pomysły na zajęcia online i prace domowe. Poniżej prezentujemy listę niektórych z nich: 

  • Utwórz ściany na TwinSpace gdzie uczniowie umieszczają pomysły na określony temat i reagują na posty innych.
  • Efektami pracy nad konkretnymi tematami są produkty cyfrowe: filmy, prezentacje, dokumenty. 
  • Zaprojektuj pokoje zagadek używając treści z różnych przedmiotów. 
  • Przygotuj interaktywne lekcje online, podczas których uczniowie muszą współpracować i podejmować decyzje, a nie tylko słuchać nauczyciela. 
  • Stwórz grę wideo zawierającą treści projektu, a następnie zagrajcie w nią wspólnie podczas wideokonferencji.

Javier stara się, aby jego uczniowie byli aktywni, angażując ich w projektowanie zadań i pozwalając im mieć wpływ na wyznaczanie celów zajęć.  Jednocześnie aktywnie angażuje ich w ocenę kształtującą. Zadania, jakie opracowuje, zawsze skupiają się na zainteresowaniach uczniów. Nauczanie metodą projektów jest kluczem do tego, aby nauka w domu była tak samo ekscytująca jak zajęcia w szkole.