article image

Grupy eTwinning - narzędzie do organizacji spotkań i współpracy online

W ciągu kilku tygodni, jakie upłynęły od wybuchu epidemii Covid-19 w Europie byliśmy świadkami nie tylko zamknięcia wielu szkół, ale także odwołania licznych seminariów i wydarzeń sieciowych dla nauczycieli. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i tworzenie sieci kontaktów online zawsze było mocną stroną programu eTwinning i dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę na Grupy eTwinning.

Grupy eTwinning to wirtualne przestrzenie, w których eTwinnerzy spotykają się by omawiać konkretne tematy, zagadnienia i obszary zainteresowań. Dzięki tym grupom nauczyciele eTwinnerzy mogą dzielić się wiedzą, rozpowszechniać najlepsze praktyki i nawiązywać kontakty z kolegami z całej Europy i spoza niej. I co najważniejsze, wszystko to dzieje się w sieci.

Zagadnienia, na których skupiają się grupy są zróżnicowane i obejmują zarówno nauki ścisłe, jak i języki obce. W ich ramach udostępniane są zasoby takie jak metodologie i strategie nauczania. Każdy może stworzyć grupę lub dołączyć do grup dla nauczycieli działających w danej szkole lub okolicy. Po prostu wyszukaj Grupy eTwinning Live i dołącz do wybranej grupy!

Polecane grupy są prowadzone przez doświadczonych eTwinnerów i skupiają się na różnych zagadnieniach. Obecnie działa 15 polecanych grup tematycznych, które skupiają się na konkretnych zagadnieniach, takich jak język angielski, edukacja ekologiczna, kodowanie i STEM. Każda z polecanych grup określa działania i zadania dla nauczycieli stanowiące przedmiot dyskusji i współpracy. Polecane grupy są dostępne dla wszystkich eTwinnerów, niezależnie od poziomu kształcenia, jaki oferuje szkoła, w której pracuje dany nauczyciel.

Niektóre polecane grupy są skierowane do szkół na danym poziomie kształcenia lub do określonych pracowników szkół. Na przykład, dostępna jest Grupa dla kadry kierowniczej szkół.
W kwietniu 2020 r. powstała nowa polecana grupa skierowana do nauczycieli i szkół pracujących w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) Grupa pn. Globalna Społeczność Praktyków zaprasza wszystkich nauczycieli z sektora VET do dzielenia się pomysłami na projekty i przykładami dobrych praktyk oraz do współpracy nad organizacją warsztatów online.

Polecane grupy współpracują ze sobą podczas epidemii Covid-19, aby wspierać nauczycieli eTwinnerów i dzielić się najlepszymi praktykami z członkami społeczności. Organizowane działania dotyczą obszaru zainteresowania danej grupy i corocznego tematu przewodniego programu eTwinning. Oto kilka przykładów wspólnych inicjatyw:

  • Grupa Zapewnienie eBezpieczeństwa w projektach eTwinning prowadzi warsztaty online poświęcone temu, w jaki sposób polecane grupy eTwinning mogą wspierać nauczycieli pracujących z domu w czasie zamknięcia szkół.
  • Grupa Język angielski jako drugi język dzieli się przykładami na to, jak przygotowywać spotkania online i materiały edukacyjne dla uczniów w czasie, gdy szkoły są zamknięte.
  • Grupa Kreatywna klasa pokazuje, jak być kreatywnym i przyjaznym środowisku w pracy z domu i w pracy z uczniami.
  • Grupa Przedsiębiorczość w edukacji organizuje czaty na Twitterze i wyzwania online dotyczące zmian klimatu i wyzwań środowiskowych.
  • eTwinning to dla ciebie nowość? W takim przypadku zapraszamy do grupy Wergiliusz, która pomoże ci odbyć podróż przez eTwinning i która udostępnia wiele zasobów pomocnych w nauczaniu online za pomocą platformy eTwinning.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi Polecanymi grupami i do dołączenia do eTwinning Live!