article image

Przyjaciele eTwinningu - Wsparcie w czasach COVID19

Przyjaciele programu eTwinning to sieć międzynarodowych stowarzyszeń, organizacji i inicjatyw, które wyznają te same wartości co eTwinning. Sieć Przyjaciół eTwinningu pomaga programowi w szerzeniu wartości i informacji i jednocześnie wspiera eTwinnerów w rozwijaniu umiejętności dzieląc się z nimi wiedzą.

Działania te okazały się szczególnie ważne w czasie zamknięcia szkół. Wtedy przyjaciele eTwinningu udowodnili swoją wartość zapewniając eTwinnerom wsparcie i fachowe wskazówki z różnych dziedzin.

W marcu, społeczność Scientix zorganizowała seminarium online, aby zainspirować i pokierować eTwinnerami chcącymi realizować projekty w zakresie STEM związane z tegorocznym tematem przewodnim, jakim są Zmiany klimatu i wyzwania środowiskowe. Co więcej, Scientix stworzyła miejsce spotkań - Online Meeting Room (SOMR), które było dostępne podczas pandemii COVID-19 dla każdego nauczyciela, ministerstwa edukacji lub eksperta z dziedziny STEM.

W tym samym czasie, ambasadorzy Europeana a zorganizowali seminarium online na temat dostosowania scenariuszy nauczania do nauczania online. Ponadto Europeana pracowała nad gromadzeniem zasobów zamieszczanych na portalu przez edukatorów mających na celu przedstawienie i badanie innowacyjnych i inspirujących działań. Przykłady te pokazują, w jaki sposób sektor dziedzictwa kulturowego wykorzystuje cyfrowe dziedzictwo kulturowe, aby wyjść użytkownikom naprzeciw w tych trudnych czasach.

W maju, eksperci ze Stowarzyszenia EUROCLIO zorganizował seminarium online, podczas którego przedstawili eTwinnerom opracowany przez siebie zestaw narzędzi edukacyjnych i sposoby, na jakie można go wykorzystać, aby motywować, wspierać i uczyć, jak tworzyć własne filmy dokumentalne na temat najnowszej historii Europy. Ponadto Stowarzyszenie EUROCLIO opracowało bezpłatny, siedmioczęściowy kurs online nauczania historii przez Internet (dostępne są nagrania).

Również w maju program Eco-Schools przedstawił eTwinnerom metodologię siedmiu kroków, dla której inspirację stanowi uczenie się metodą projektów i która jest realizowana na poziomie całej szkoły. Metodologia ta zapewnia uczniom ramy pomocne w obserwowaniu, badaniu, rozumieniu i doświadczaniu na własnej skórze niektórych z najpilniejszych zagrożeń dla środowiska, co ma miejsce podczas realizacji działań na rzecz zmian z zastosowaniem metodologii siedmiu kroków.

Najnowszy członek sieci przyjaciół programmu eTwinning, UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców), również w maju zorganizował pierwsze wydarzenie w sieci. UNHCR przedstawił uczestnikom programu eTwinning złożone zagadnienia związane z nauczaniem uchodźców w klasie, począwszy od definicji, kim są uchodźcy i sposobu, w jaki koncepcja ta jest wprowadzana w klasie, jak również wyzwania, przed którymi stoją dzieci-uchodźcy.

Na platformie Better Internet for Kids (BIK) zamieszczono informacje dla eTwinnerów na temat tego, jak radzić sobie z dezinformacją, oszustwami i fałszywymi wiadomościami. Na platformie BIK zamieszczane są materiały na temat kroków, jakie należy podjąć, aby internet stał się bezpiecznym miejscem dla wszystkich:

Dom Anny Frank zorganizował dwa seminaria w maju i w czerwcu na temat narzędzia online pn. Stories that Move (Historie, które poruszają). Ta bezpłatna interaktywna strona internetowa jest dostępna w pięciu językach i oferuje pięć ścieżek edukacyjnych, które pomagają młodym ludziom poznać wpływ mowy nienawiści, wykluczenia i dyskryminacji.

Dom Historii Europejskiej opracował ćwiczenia w klasie dostępne w 24 językach, a w ramach serii #HistoryHoarding przygotował krótkie gry edukacyjne dla dzieci do przeprowadzenia w pomieszczeniach zamkniętych: