article image

Europejskie Nagrody eTwinning: Zwycięzcy 2021

Mamy przyjemność ogłosić zwycięzców tegorocznego konkursu o Nagrody eTwinning 2021.

Spośród 870 nadesłanych zgłoszeń wyłoniliśmy zwycięzców w 4 kategoriach wiekowych oraz 5 kategoriach specjalnych, ich listę zamieszczamy poniżej. Projekty te są wspaniałym przykładem współpracy partnerskiej i prezentują ponadprzeciętne osiągnięcia. 

Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

Kategoria wiekowa do 6 lat 

Zwycięzca:  eTreeHuggers:1, 2, TREE, HUG the TREES with me

Druga Nagroda:S.T.E.A.M-tastic 

Kategoria wiekowa 7-11 lat

Zwycięzca: Animal Friends in an Animal-Friendly World

Druga Nagroda: In your shoes

Kategoria wiekowa 12-15 lat

Zwycięzca: Myth'arts: myths in art and littérature

Druga Nagroda: Future Journalists

Kategoria wiekowa 16-19 lat

Zwycięzca: CLIMATE VOLUNTEERS

Druga Nagroda: Listen to my radio: Breaking news!

Obok kategorii wiekowych, w konkursie można było również zdobyć nagrodę w kategoriach specjalnych:

Nagroda w kategorii „język hiszpański” (nagroda ufundowana przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu)

sÜRreÂLíST

Nagroda w kategorii „język francuski” (nagroda ufundowana wspólnie przez Międzynarodową Federację Nauczycieli Języka Francuskiego oraz Organizację Kontaktową Programu eTwinning we Francji)

Leonardo da Vinci

Nagroda im. Marii Skłodowskiej Curie (nagroda ufundowana przez Organizację Kontaktową Programu eTwinning w Polsce)

STEM is… on fire!

Nagroda za obywatelstwo (Sponsorowany przez Francję i Niemcy)

eco_fab_lab

Nagroda im. Pejo Javorova – za projekt zachęcający do czytelnictwa wśród młodych ludzi (nagroda ufundowana przez bułgarską organizację kontaktową)

The Champion of the World