article image

Dlaczego teraz powinniśmy się skupić na zrównoważonym rozwoju? Sustainability Education Network Service eTwinning. SENSE Group.

Od dłuższego czasu w różnych mediach słyszymy o zrównoważonym rozwoju w kontekście edukacji..

Kiedy w 1987 roku była premier Norwegii i przewodnicząca Komisji Brundtland (ONZ) mówiła o zrównoważonym rozwoju w raporcie zatytułowanym Nasza Wspólna Przyszłość, nie wiedziała, jak ważny i jaki zakres będzie miał ten termin wraz oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Były to kamienie milowe, które koncentrowały się na kondycji i sytuacji planety spowodowanej nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych, nierównościami społecznymi i utratą bioróżnorodności.

Ale co to ma wspólnego z edukacją? Dlaczego mówimy o zrównoważonej edukacji? Pomyślmy o tym, że nasi uczniowie za kilka lat będą obywatelami mającymi różny zakres odpowiedzialności i podejmującymi niezliczone decyzje. Szkolenie i zdobycie określonych umiejętności podczas kształcenia będą niezbędne, aby zapewnić, że w podejmowanych działaniach uwzględniają uniwersalne zasady zrównoważonego rozwoju, takie jak sprawiedliwość społeczna, biomimeza, zapobieganie, przezorność, partycypacja i dostęp do informacji, współdzielona odpowiedzialność i naprawa zniszczeń.

Dlaczego więc nie uzupełnić kompetencji kluczowych o kompetencję koncentrującą się na zrównoważonym rozwoju? To nowe przekrojowe podejście obejmowałoby wszystkie obszary i stanowiło podstawę projektów. Umożliwiłoby rozwój metodologii aktywnego i uczestniczącego uczenia się, a w rezultacie spowodowałoby rozwój znaczącego, refleksyjnego i krytycznego uczenia się, co przyniesie korzyści i wzrost motywacji społeczności edukacyjnej i społeczeństwa.

I tak dochodzimy do SENSE, waszej grupy eTwinning zajmującej się zrównoważonym rozwojem, której znaki rozpoznawcze to współpraca, wymiana doświadczeń i uczenie się.

Od 2015 roku, Grupa SENSE nieustannie zmienia się, aby zapewniać informacje nie tylko na temat różnych regulacji prawnych ONZ, UNESCO i Komisji Europejskiej, ale także szkolenia na temat celów zrównoważonego rozwoju (SDGs), ich wdrażania w szkołach z wykorzystaniem rzeczywistych modeli i sztuki, a także szkolenia na temat utraty bioróżnorodności i jej związku z pandemią, na temat zmian klimatycznych, czy znaczenia poszukiwania wiarygodnych źródeł informacji.

Przez cały rok, dzięki Tygodniom eTwinningu i innym wspaniałym wydarzeniom w programie, Grupa SENSE współpracuje z Eco-Schools, sieciami na rzecz zrównoważonego rozwoju i uniwersytetami, z którymi organizuje ciekawe, aktualne i innowacyjne spotkania, w tym dwa duże doroczne wydarzenia w Dzień Ziemi i Światowy Dzień Środowiska. Ponadto, w 2021 roku, grupa SENSE współpracuje z Komisją Europejską nad zaleceniem w sprawie zielonego ładu w celu uzyskania informacji na temat wyzwań napotykanych w klasie podczas nauczania o zrównoważonym rozwoju w celu opracowania znaczących projektów.

W czerwcu zostały przeprowadzone trzydniowe warsztaty z udziałem ekspertów, takich jak Fernando Valladares (CSIC), Deirdre Hodson (Komisja Europejska), Laura González (ASPEA), Lucía Vázquez (SDGs i sztuka), Marvic Refalo (EcoSchools). eTwinnerzy mieli możliwość uczestniczenia w czatach i ściankach oraz w TeachMeet, wydarzeniu podczas którego nauczyciele uczyli się od siebie nawzajem, co było bardzo stymulujące dla uczestników. Niejednokrotnie spotkania okazały się tak udane, że sami eksperci mogliby niezauważenie opuścić pokój, w którym miała miejsce wideokonferencja.

 activities

Zachęcamy do dzielenia się w grupie informacjami o realizowanych inicjatywach, projektach i kampaniach.

Grupa SENSE. Wiesz dobrze, że to ma sens!