article image

eTwinning i przyjaciele: Dom Anny Frank

Dziennik Anny Frank inspirował i nadal inspiruje ludzi na całym świecie. To bardzo ważne, aby współczesne pokolenie poznało jej życie i wyciągało wnioski z przeszłości.

Dom Anny Frank jest aktywnym przyjacielem programu eTwinning. Muzeum, które jest niezależną organizacją non-profit, zostało utworzone 3 maja 1957 roku, w domu, w którym podczas II wojny światowej ukrywała się Anne Frank, aby schronić się przed prześladowaniami Żydów. Głównym celem organizacji jest zachowanie kryjówki Anny Frank, udostępnianie jej do zwiedzania i podnoszenie świadomości na temat historii życia Anny i jej znaczenia na całym świecie.

Dom Anny Frank opracowuje materiały dydaktyczne i organizuje warsztaty na temat Anny Frank, II wojny światowej, Holokaustu, antysemityzmu, uprzedzeń i wielu innych ważnych zagadnień. Materiały skierowane są do młodych ludzi i profesjonalistów.

Narzędzie online pn. Stories that Move zawiera dostępne nieodpłatnie zasoby. Jest to interaktywna strona internetowa z pięcioma ścieżkami edukacyjnymi, która pomaga młodym ludziom badać wpływ mowy nienawiści, wykluczenia i dyskryminacji. Portal ma również na celu umożliwienie młodym ludziom identyfikowania się z innymi i zyskanie nowej perspektywy. Ponadto pomaga nauczycielom, zapewniając bezpieczną przestrzeń do prowadzenia trudnych rozmów. Analizując osobiste historie innych młodych ludzi, uczniowie mają za zadanie zastanowić się nad wyborami, których sami dokonują, gdy mają do czynienia z nierównym traktowaniem i nienawiścią.

W ciągu minionych miesięcy, Dom Anny Frank i eTwinning zbudowały silną relację opartą na współpracy. Strona internetowa Stories that Move została zaprezentowana podczas kilku internetowych seminariów eTwinning, jak na przykład: Discussing diversity and discrimination – how to use the online tool Stories that Move w ramach kampanii wiosennej 2019 r. oraz podczas dorocznej konferencji eTwinning 2019: Gdzie edukacja spotyka się z demokracją która miała miejsce w Mandelieu-la-Napolule w październiku.

W trakcie warsztatu zorganizowanego podczas dorocznej konferencji eTwinning, uczestnicy rozmawiali o tym, w jaki sposób metody myślenia wizualnego i nauczanie mieszane mogą pomóc edukatorom w zapewnieniu większego włączenia dzięki upewnieniu się, że wszyscy uczniowie mogą się wypowiadać, a ich głos zostaje wysłuchany podczas dyskusji nt. różnorodności i dyskryminacji. Dyskusję poprowadziła Karen Polak, Kierownik Projektu z Domu Anny Frank, która również udzieliła nam wywiadu podczas konferencji:

Kiedy nauczyciele umożliwiają uczniom prawdziwą dyskusję i wymianę poglądów, to wtedy uczniowie zaczynają słuchać, rozmawiać i dzielić się opiniami, a wszystkie te elementy są ważne w demokracji. Ma to kluczowe znaczenie, bo jeśli dzielenie się doświadczeniami nie ma miejsca w szkołach, dlaczego miałoby mieć miejsce poza szkołami? (Karen Polak)