eTwinning i Brexit

Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej.

Bezpośrednią konsekwencją tego faktu jest zaprzestanie finansowania brytyjskiego Biura Kontaktowego eTwinning. Od chwili obecnej nauczyciele z Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej nie będą mogli logować się na eTwinning Live.

Przez 14 lat swojego udziału w projektach eTwinning Wielką Brytanię reprezentowało 30 075 użytkowników (z których pierwszy zarejestrował się w 2005 roku) oraz 15 099 szkół, którym udało się uzyskać 563 Europejskich Odznak Jakości; dzisiaj kraj ten zostawia za sobą niewątpliwie bogate dziedzictwo.

Nauczyciele z Wielkiej Brytanii nie będą już mogli uczestniczyć w projektach jak do tej pory, jednak wciąż mogą być zapraszani przez innych eTwinnerów jako goście do już istniejących projektów. W ten sposób będą mieć możliwość pozostania w kontakcie z istniejącymi partnerami, wnosząc – jeśli zechcą - swój wkład w projekty w postaci pomysłów i inspiracji.

Mimo tych zmian, nawet jeśli nasi przyjaciele nas opuszczają, eTwinning w dalszym ciągu będzie starał się jednoczyć szkoły, nauczycieli i uczniów z Europy.

Chcielibyśmy również podziękować brytyjskiemu krajowemu Biuru eTwinning za pomoc i wsparcie w ciągu tych wszystkich lat i życzyć wszystkiego najlepszego na przyszłość.

„Nie wątp nigdy, że mała grupa troskliwych ludzi mogłaby zmienić świat. Tak naprawdę to jedyna rzecz, która go kiedykolwiek zmieniła.”

Margaret Mead