article image

eTwinnerzy, czas, by was usłyszano: otwarte konsultacje publiczne w sprawie edukacji na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej Europy.

Komisja Europejska uruchomiła właśnie otwarte konsultacje publiczne w sprawie edukacji na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej Europy. Konsultacje są ogólnodostępne i otwarte dla wszystkich!

Od samego początku eTwinning promuje edukację ekologiczną. Związane z eTwinning szkoły zapewniają nauczycielom niezbędne informacje i wiedzę pomagające im w refleksji nad zmianami klimatu oraz w uświadamianiu ich konsekwencji uczniom.

W 2020 r., wierząc, że nauczyciele i uczniowie odgrywają ważną rolę w zwiększaniu świadomości w zakresie będących konsekwencją zmian klimatu nadciągających zmian, którym ludzkość będzie musiała stawić czoła, eTwinning skupił się wyłącznie na Zmianach klimatu i wyzwaniach środowiskowych.

Ponadto, Wybrana grupa eTwinning Sustainability Education Network Service eTwinning: SENSE Group intensywnie pracowała nad serią internetowych warsztatów dla członków grupy SENSE poświęconą edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego. Wydarzenia te, które odbyły się między kwietniem i czerwcem, były dla eTwinnerów doskonałą okazją do wysłuchania zaproszonych mówców, nawiązania kontaktów z innymi członkami grupy SENSE i dzielenia się praktykami w zakresie odpowiednich podejść do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole.

Jednak dobrych uczynków nigdy dosyć!

Poprzez udział w konsultacji, nauczyciele eTwinning mogą pomóc Komisji z opracowaniu w 2021 r. zalecenia w sprawie edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego dla uczniów we wszystkich grupach wiekowych i na każdym poziomie kształcenia.

Konsultacje stanowią ważny krok we wspieraniu współpracy państw UE i opracowywaniu bardziej zdecydowanej polityki w zakresie edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego, edukacji klimatycznej, bioróżnorodności i powiązanych tematów - a najlepiej przygotowanymi do nich nauczycielami są eTwinnerzy.

eTwinnerzy będą mieli okazję udzielić odpowiedzi na pytania takie jak:

  • Czy Europejscy uczniowie posiadają umiejętności i wiedzę niezbędne do reagowania na kryzys klimatyczny i utratę bioróżnorodności?
  • Czy nauczyciele są przygotowywani do poruszania tych trudnych tematów w sposób pokazujący uczniom możliwości działania i do wspierania ich w tym procesie?
  • Czy programy szkolne sprzyjają wyrabianiu postaw i nabywaniu wartości potrzebnych do promowania zrównoważenia środowiskowego?
  • Jak zapewnić, że młodzi ludzie nabędą umiejętności odpowiednie dla ekologicznych zawodów przyszłości?

Konsultacja ruszyła w piątek 18 czerwca i będzie trwała 14 tygodni, do 24 września 2021 r. Dołącz do konsultacji i kształtuj przyszłość Twoją i Twoich uczniów.