article image

Już niebawem: Platforma Europejskiej Edukacji Szkolnej

Przygotowania do uruchomienia nowej Platformy Europejskiej Edukacji Szkolnej nabierają tempa. Od maja 2022 r. europejscy praktycy i zainteresowane strony zajmujący się edukacją szkolną zostaną zaproszeni do zapoznania się z nową platformą, która docelowo stanie się centrum treści, sieci współpracy i rozwoju zawodowego.

Jak ogłoszono pod koniec 2021 roku, nowa platforma połączy w jednym miejscu usługi i treści z platform eTwinning i School Education Gateway. Pierwsza wersja platformy, która zostanie uruchomiona w maju, będzie przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników eTwinningu, którzy na nowej platformie znajdą znajome usługi w postaci Grup i TwinSpaces, i to w nowej formie.

Rozbudowa platformy do pełnego zakresu usług będzie przebiegać stopniowo w ciągu kolejnych miesięcy. W tym czasie obecne platformy eTwinning i School Education Gateway pozostaną dostępne i będą nadal udostępniać większość swoich usług, takich jak materiały redakcyjne i narzędzia Erasmus+ (w tym katalog kursów) na School Education Gateway czy TwinSpaces na eTwinningu w przypadku realizowanych projektów.

Ogólny dostęp do platformy, w tym do publikowanych na niej treści, będzie swobodny, ale korzystanie z niektórych usług będzie wymagało założenia konta i podania danych do logowania. Nowa platforma będzie korzystać z EU Login, systemu uwierzytelniania Komisji Europejskiej opartego na pojedynczym logowaniu. Użytkownicy są już proszeni o utworzenie konta EU Login, aby przygotować się do nowej platformy i zapewnić płynne przejście. Od kwietnia, przy zapisywaniu się na kursy online w ramach EU Academy, wymagane jest już posiadanie loginu UE.

Ponadto użytkownicy mają dostęp do pytań i odpowiedzi dotyczących przejścia na nową platformę oraz są zachęcani do zwracania uwagi na aktualizacje przesyłane pocztą elektroniczną.

Platforma Europejskiej Edukacji Szkolnej oraz eTwinning to inicjatywy Komisji Europejskiej finansowane przez Erasmus+, europejski program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Śledź nas tutaj oraz na kanałach społecznościowych eTwinningu, aby dowiedzieć się więcej.