article image

Zmiany klimatu i wyzwania środowiskowe; realizacja z domu tematu przewodniego programu eTwinning na 2020 r.

Wielu nauczycieli interesuje się Covid-19, a zaistniała sytuacja sprawiła, że zmienili metody nauczania. Jednak miło nam jest poinformować, że temat przewodni programu eTwinning na 2020 r. nadal stanowi źródło inspiracji do podejmowania działań i realizacji projektów.

Rita Neves z Portugalii wyjaśnia w jaki sposób wirtualnie wspiera swoich uczniów oraz jak pomaga im w refleksji nad zmianą klimatu i jej konsekwencjami, podczas gdy uczniowie są w domu.

Rita Neves jest nauczycielką z ponad 30-letnim doświadczeniem w nauczaniu i pracuje w Zespole Szkół Anselmo de Andrade w Almadzie, mieście na zachodnim wybrzeżu Portugalii.

Rita

eTwinning wpłynął na poprawę i doskonalenie praktyk nauczania w mojej szkole. Wprowadzono innowacyjne metody nauczania i narzędzia TIK, dzięki którym nauka stała się bardziej dynamiczna i atrakcyjna dla uczniów. Dzielenie się wiedzą i zacieśnienie współpracy w multidyscyplinarnych zespołach wpłynęło pozytywnie na jakość nauczania i wyniki uczniów w nauce.

Moi uczniowie stali się bardziej aktywni podczas zajęć i rozwinęli umiejętności międzykulturowe i komunikacyjne, co miało pozytywny wpływ na ich wyniki w nauce.

Ponadto projekty eTwinning pomagają rozwijać różne umiejętności XXI wieku, takie jak autonomia, myślenie krytyczne, obywatelstwo i kreatywność.

W czasie, gdy szkoły są zamknięte, nauczyciele zachęcają uczniów do pracy z domu i przygotowują dla nich różne zadania. Sytuacja wynikająca z zamknięcia szkół, uczenia się na odległość i izolacji społecznej jest dla uczniów niepokojąca.

W ramach naszego projektu eTwinning opracowaliśmy działania edukacyjne realizowane na naszej stronie TwinSpace. Dzięki współpracy międzynarodowej i pozostawaniu w kontakcie z kolegami, nasi uczniowie rozwinęli umiejętności językowe i międzykulturowe/interpersonalne.

Uczniowie biorą udział w spotkaniach na czacie („Spotkania poświęcone przeciwdziałaniu koronawirusowi”) z europejskimi partnerami dwa razy w tygodniu, aby się wzajemnie wspierać w tym okresie. Są bardzo aktywni na czacie, wymieniają poglądy, dzielą się obawami z rówieśnikami i poznają się lepiej dzięki rozmowom o sposobach spędzania czasu w dobie izolacji społecznej.

W nawiązaniu do tematu przewodniego programu eTwinning w tym roku, postanowiłam skłonić moich uczniów do refleksji nad wpływem na środowisko i zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza związanym z pozostawaniem w domach.

W ramach wprowadzenia poprosiłam ich o porównanie zdjęć satelitarnych Ziemi sprzed i po wybuchu pandemii Covid-19. Poprosiłam ich też, żeby obliczyli własny ślad węglowy, porównali wyniki i zastanowili się, w jaki sposób mogliby ograniczyć ślad węglowy.

Następnie poprosiłam uczniów o uzupełnienie tabeli przedstawiającej przyczyny i skutki zmian klimatu. W ramach tego zadania, na forum dyskusyjnym musieli wymienić wyzwania środowiskowe, a następnie przedstawić rozwiązania tych problemów. Kolejnym zadaniem było stworzenie plakatu na Dzień Ziemi 2020.

Rita nie jest osamotniona w swoich działaniach. Wielu innych portugalskich nauczycieli przypomina swoim uczniom o wadze zmian klimatu i wyzwań środowiskowych.

Samuel Branco jest nauczycielem z 23-letnim doświadczeniem, który kontynuuje pracę z uczniami nad różnymi projektami związanymi ze zmianami klimatu, recyklingiem i robotyką.

samuel

W ramach jednego z partnerstw nasza szkoła poszukuje rozwiązań na rzecz czystszych oceanów z zastosowaniem robotyki. Podczas obowiązkowego pozostawania w domach, uczniom przydzielono następujące zadania domowe: badanie i identyfikacja głównych przyczyn zanieczyszczenia oceanów, opracowanie gry, która uwrażliwiłaby ludzi na to zagadnienie, opracowanie ulotki i wybór filmów, które pomogą ludziom uświadomić sobie problem zanieczyszczenia oceanów. Dzięki eTwinningowi uczniowie mogą wymieniać informacje z kolegami i koleżankami z Europy. W ten sposób mogą zrozumieć, jak kultura i zwyczaje każdego kraju mogą prowadzić do stosowania różnych strategii.

Ana Cristina Figueiredo, nauczycielka z 22-letnim stażem, nadała nowy sens swojemu projektowi eTwinning dzięki pełnemu zrozumieniu tego, co oznacza bycie częścią połączonego świata.

ana

Nasz tegoroczny projekt nosi nazwę „Planeta”. Kiedy wybieraliśmy ten temat, nie mieliśmy pojęcia o tym, że „globalizacja” wkrótce będzie miała zupełnie inne i jeszcze bardziej istotne znaczenie. eTwinning pomaga nam pozostawać w kontakcie z resztą świata, udowadniając, że nawet jeśli jesteśmy w trudnej sytuacji, życie toczy się dalej i przezwyciężymy tę pandemię. Będziemy kontynuować współpracę i żyć razem lepiej niż wcześniej.

Estefânia Pires, nauczycielka z 24-letnim stażem nadal motywuje swoich uczniów do realizacji projektu poświęconego ochronie oceanów.

estefania

W ramach projektu eTwinning pn. „Go Fish” opracowaliśmy historię związaną z tematem śmieci i ich wpływu na ekosystemy morskie. Z pomocą Zoom przeprowadziliśmy wideokonferencję z naukowcami z Centrum Badawczego SERMARE na Uniwersytecie w Coimbrze. W ramach pierwszej części projektu uczniowie, z udziałem swoich rodzin, tworzą prace na temat zwierząt morskich, a także rozmawiają na czatach o tym, co robią podczas kwarantanny.

Aby w czasie odosobnienia doskonalić swoją praktykę nauczania, możesz wziąć udział w bezpłatnym kursie online pn. Addressing the Climate Crisis in Your Classroom. (Jak przeciwdziałać problemowi kryzysu klimatycznego w klasie?). Kurs ten pomoże Ci poznać naukowe dowody potwierdzające zmiany klimatu i wykorzystać je realizując innowacyjne projekty i działania w klasie.

MOOC