article image

Austria: eTwinning i Erasmus+ w roku COVID

Dzięki eTwinning współpraca międzynarodowa i kontakty między uczniami mogły zostać utrzymane.

W 2020 r. toczyło się około 180 aktywnych projektów Erasmus+ KA229/KA219 z udziałem Austrii. W ramach projektów większość szkół planowała mobilność uczniów w postaci wizyt w szkołach w innych państwach lub w instytucjach UE. Niestety, ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, wiele z tych wycieczek nie mogło się odbyć, pozbawiając tego doświadczenia setki uczniów.

Współpraca międzynarodowa i kontakty między uczniami mogły jednak zostać utrzymane dzięki eTwinning - z możliwości tej skorzystało wiele szkół. W Austrii doszło do widocznego wzrostu liczby rejestrowanych w eTwinning projektów opatrzonych adnotacją o otrzymywaniu finansowania Erasmus+ KA219/KA229.

„Ponieważ musieliśmy przenieść większość działań do eTwinning i organizować spotkania wirtualne, mogło wziąć w nich udział więcej uczniów, niż mogłoby pojechać na wymianę w ramach projektu Erasmus+” - Michael Huber-Kirchberger z Zespołu Międzynarodowych Szkół Biznesowych w Linzu podkreśla jeden z pozytywnych aspektów sytuacji. Michael i jego współpracowniczka Elisabeth Hasiweder prowadzą szereg projektów Erasmus+ i eTwinning w zatrudniającym ich liceum zawodowym, będącym jedną z austriackich szkół eTwinning. W ramach projektu „STEPS4SCHOOLS - Sustainable Tourism Educational Projects for Schools” („Projekty edukacyjne z zakresu zrównoważonej turystyki dla szkół”) współpracują z pięcioma innymi szkołami z Bułgarii, Słowenii, Włoch, Portugalii i Czech. Wszyscy uczestnicy projektu z dużą motywacją podeszli do tematu i byli zawiedzeni, gdy z początkiem marca ubiegłego roku konieczne było odwołanie wymian szkolnych. Udało im się jednak dostosować i poszerzyć zakres działań w ramach eTwinning. Szkoły przeprowadziły niedawno „wirtualną wymianę szkolną”, umożliwiającą interakcje między uczniami, przeprowadzenie międzynarodowych zajęć, a nawet wirtualną wycieczkę po Widyniu, bułgarskim mieście goszczącym.

Dla Renate Gerber z wiedeńskiej szkoły średniej GRG Maroltingergasse, również posiadającej odznakę szkoły eTwinning, eTwinning zawsze stanowił nieodłączną część projektu Erasmus+ prowadzonego wspólnie ze szkołą z wyspy Reunion: „Triple E: E-learning - E-twinning - E-rasmus” („Potrójne E: E-learning - E-twinning - E-rasmus”). Reuniońscy uczniowie bardzo cieszyli się na wizytę u wiedeńskich rówieśników zaplanowaną na maj 2020 r. - niektórzy zakupili nawet strój na wiedeński bal szkolny - niestety jednak pandemia stanęła na przeszkodzie wyjazdu. Renate stwierdza, że dużą zaletą okazał się fakt, iż w projekcie biorą udział tylko dwie szkoły. Umożliwiło to znaczną elastyczność, stworzenie nowych kreatywnych działań w TwinSpace i odbywanie comiesięcznych wirtualnych spotkań z uczniami. Szkoły dalej realizują cel wymiany dwujęzycznej (francuski/niemiecki) i odkrywania różnych aplikacji, wypróbowując je w TwinSpace i podczas spotkań, a także przedstawiając raporty i porównując sytuację epidemiologiczną w swoich regionach.

Bernd Fiechtl, unijny koordynator i nauczyciel w szkole średniej BG/BRG Judenburg, nie planował początkowo włączenia eTwinning w projekt Erasmus+ prowadzony przez jego szkołę. W szkole Bernda młodsi uczniowie (3 i 4 klasa) poznają międzynarodowy tryb pracy dzięki eTwinning, a ich starsi koledzy (5 i 6 klasa) biorą udział w projektach Erasmus+ i wymianach. Ponieważ jednak ich dwuletni projekt Erasmus+ musiał zostać przedłużony, a młodsi uczniowie poczynili postępy, starsi uczniowie będą w dalszym ciągu tworzyć warsztaty i utrzymywać kontakty poprzez eTwinning. Internetowe projekty eTwinning pomagają im również odnaleźć się w szkolnym programie dwujęzyczności realizowanym w ramach lekcji języków obcych i geografii, co wzmacnia międzynarodową orientację szkoły.

We wszystkich opisanych w artykule szkołach projekty Erasmus+ zostały przedłużone o rok w nadziei, że przynajmniej niektóre z wymian będą mogły się odbyć. W każdym razie pomimo komplikacji związanych z zamknięciem szkół i nauką zdalną, wszystkie ze szkół podkreślają (podobnie zresztą jak wielu eTwinnerów), że międzynarodowe projekty są warte włożonego w nie wysiłku. Jak ujmuje Michael z Linzu: dzięki projektom eTwinning i Erasmus+ uczniowie są bardziej zmotywowani i niezależni, znacznie poprawiły się również ich umiejętności w zakresie prezentacji i wypowiedzi publicznej. Elastyczność, wsparcie dyrektorów szkół i kolegów, kreatywne wykorzystanie eTwinning i innych wirtualnych ofert oraz udana współpraca ze szkołami partnerskimi miały kluczowe znaczenie dla kontynuacji działań międzynarodowych nawet podczas roku bez podróży.

school

© OeAD/Gianmaria Gava i Pablo Chiereghin