article image

Doroczna Konferencja 2020 - Działania w klasie - walka ze zmianami klimatu z eTwinning

Doroczna Konferencja eTwinning 2020 zrzeszyła (online) wiele błyskotliwych i entuzjastycznie nastawionych nauczycieli, osób kształtujących politykę i ekspertów z całej Europy. Uczestnicy zgłębiali i poddawali refleksji temat zmian klimatu oraz związane ze środowiskiem naturalnym wyzwania dla edukacji.

Serdecznie dziękujemy eTwinning i jego wspólnocie za ich niezwykłą odporność podczas kryzysu. (Mariya Gabriel, Komisarz ds. Innowacji, Badań naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży)

Co robią członkowie eTwinning podczas roku pełnego przeciwności losu i trudności? Wykazują się wytrwałością, kontynuując edukację swoich uczniów, przyszłych dorosłych, w zakresie zrównoważonego stylu życia i sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu i innym problemom związanym ze środowiskiem naturalnym.

W tym roku Doroczna Konferencja eTwinning znacznie odbiegała od naszych oczekiwań. Ze względu na wyjątkowe okoliczności wywołane pandemią COVID-19 musieliśmy przekształcić Doroczną konferencję eTwinning w wydarzenie w pełni wirtualne.

Wstępną część Konferencji poświęcono samym nauczycielom-pionierom, laureatom Europejskich Nagród eTwinning. Podczas Ceremonii wręczenia Nagród Europejskich, która odbyła się we wtorek 22 października, do wydarzenia na żywo przyłączyło się niemal 600 nauczycieli z całej Europy, by uczcić 53 nauczycieli nagrodzonych za udane projekty. Odbył się premierowy pokaz wideo zwycięskich projektów, a nagrodzeni nauczyciele mieli możliwość porozmawiania na żywo z członkami Komisji Europejskiej.

  • Zwycięski projekt: Busy Bugs in my Bag - nagrodę wręczyła P. Florence Mondin (Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego)
  • Zwycięski projekt Wonderland - nagrodę wręczył P. Markus Rester (Dyrekcja Generalna ds. Eukacji i Kultury, Komisja Europejska)
  • Zwycięski projekt EU've got mail - nagrodę wręczyła P. Sophie Beernaerts (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska)
  • W końcu, zwycięski projekt Robo-code - nagrodę wręczył P. Michael Teutsch (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska)

Wszystkie wideo są dostępne poniżej

W dniu po ceremonii, 23 października 2020 r., konferencja została oficjalnie zainaugurowana przez P. Mariyę Gabriel, Komisarz Europejską ds. Innowacji, Badań naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży.

Komisarz Gabriel mówiła o znaczeniu "wspólnych wysiłków" w dążeniu do poradzenia sobie z globalnymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatu czy Covid-19. Pandemia wywarła bezprecedensowy wpływ na system edukacji, co spotkało się jednak z szybką reakcją społeczności eTwinning.

“Wiele się dzięki tej sytuacji nauczyliśmy, również o tym, jak duże znaczenie ma poczucie wspólnoty. Od początku pandemii członkowie eTwinning byli lepiej przygotowani do przeniesienia zajęć online i przyzwyczajeni do wzajemnej pomocy, inspiracji i podnoszenia się nawzajem na duchu.”

Komisarz Gabriel zakończyła swoje wystąpienie podkreślając, że: “Komisja Europejska w dalszym ciągu będzie starannie wsłuchiwać się w potrzeby uczniów i nauczycieli oraz pracować z przedstawicielami krajowych ministerstw, by kontynuować wprowadzanie eTwinning w ich krajowych systemach."

Przemówienie otwierające i wprowadzenie do Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu wygłosiła P. Clara De La Torre, Wicedyrektor generalna w Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej. Podczas swojego wystąpienia P. Clara de la Torre przekazała gratulacje całej wspólnocie eTwinning za doskonałą pracę wykonaną podczas pandemii i podkreśliła kluczową rolę eTwinning w zwiększaniu świadomości w zakresie Zmian Klimatu i uwłasnowolnianiu nauczycieli i młodzieży w przygotowaniu na wyzwania przyszłości.

W dalszej części swojego wystąpenia P. de la Torre przestawiła Europejski Zielony Ład oraz Europejski Pakt na rzecz Klimatu, które wejdą w życie w grudniu w ramach strategii UE. Stwierdziła ona:

“W ramach ponownej walki ze Zmianami Kliamtu musimy dokonać przejścia do neutralnego klimatycznie i zrównoważonego społeczeństwa, które nikogo nie zaniedbuje i które zajmuje się problemami wszystkich osób. Taki jest nasz cel w ramach Zielonego Ładu - podczas transformacji każdy ma rolę do odegrania!”

W końcu, zwróciła się do społeczności eTwinning o aktywne działanie w ramach Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu od grudnia 2020 r.

Wystąpenie inauguracyjne: “Nauczanie podczas pandemii - czy nauczanie metodą projektów ma jeszcze rację bytu?” wygłosił P. Koen Timmers, laureat nagrody Global Teacher Prize 2017, finalista z 2018 r. i ambasador-założyciel inicjatywy "Nauczanie o Celach Zrównoważonego Rozwoju".

Jaki jest cel edukacji? P. Timmers zwrócił się do nauczycieli, by nigdy nie zapominali, że “Sednem edukacji jest nie nauczanie, a uczenie się, najważniejsi są nie nauczyciele, a zawsze uczniowie!”. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił różne praktyczne podejścia, a także ćwiczenia wykonane przez uczniów z całego świata w ramach Projektu Działań na rzecz Klimatu.

Po wystąpieniu inauguracyjnym przyszedł czas na warsztaty, ćwiczenie z interaktywnego uczenia się i kreatywne przerwy, które zajęły uczestników dwudniowej konferencji.

Cztery rozłożone na dwa dni sesje, w ramach których odbyło się ponad 40 warsztatów, poprowadzili członkowie społeczności eTwinning oraz inny eksperci. Wśród nich na szczególną uwagę zasłużył warsztat “Nasza planeta, nasza przyszła wspólna walka ze zmianami klimatu” przeprowadzony przez Alessandrę Pertot i Louisę Kelly (Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej).

Podobnie jak w poprzednich latach, sieć Przyjaciół eTwinning zapewniła uczestnikom konferencji wysokiej jakości warsztaty. Wśród prowadzących znaleźli się Małgorzata Łuszczek z Eco-Schools, Karen Polak z Domu Anny Frank, Isabel Crespo z Fundacji Europeany, Noëlle Billon ze Scientixu, Steven Stegers z Euroclio, Marie Cucurella z Peace Jam i wiele więcej osób.

Podczas konferencji uczestnicy mogli wykonać ćwiczenie z interaktywnego uczenia się, w ramach którego dołączali do kreatywnego zespołu redakcyjnego eTwinning i tworzyli publikacje dotyczące zmian klimatu. Uczestnicy konferencji odgrywali role redaktorów, felietonistów, ilustratorów, wspólnie i entuzjastycznie pracując nad internetowym wydaniem czasopisma.

Ostateczną wersję czasopisma znajdziesz tutaj.

Podczas ostatniego dnia konferencji kierowniczki pięciu zwieńczonych sukcesem projektów eTwinning (Greczynka Despoina Tsifetak, Rumunka Loredana Popa, Francuzka Murièle Dejaune i Polka Aneta Wilk) podzieliły się swoimi doświadczeniami i wyciągniętymi wnioskami, aby zainspirować i zmotywować wszystkich członków eTwinning chcących rozpocząć podobną przygodę.

Wystąpienie zamykające konferencję wygłosił Dr Markus Rester, Kierownik Jednostki - Internetowe Platformy Edukacyjne, DG Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej. Dr Rester podziękował wszystkim uczestnikom, przypominając im o znaczeniu udziału we wspólnocie takiej jak eTwinning, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy wzajemne wsparcie i odpowiedzialność stają się niezbędne.

“Żyjemy w trudnych czasach, co nie jest łatwe, ale dzięki eTwinning możemy dalej wzajemnie wspierać się, dawać sobie nadzieję i zapewniać ciągłość naszych działań”.

Zapraszamy do obejrzenia:
- Nagrania z Ceremonii wręczenia Nagród Europejskich eTwinning
- Nagrania z pierwszego dnia Dorocznej Konferencji