article image

Temat przewodni w 2020 r. - zmiany klimatu i wyzwania środowiskowe

W 2020 roku tematem przewodnim programu eTwinningu są zmiany klimatu i wyzwania środowiskowe.

„Naszym celem jest pogodzenie potrzeb gospodarki i naszej planety, pogodzenie sposobu, w jaki produkujemy, sposobu, w jaki konsumujemy z potrzebami naszej planety i sprawienie, by rozwiązania te były korzystne dla wszystkich”.
Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

eTwinning wspiera Europejski Zielony Ład, mając na względzie to, że współcześni uczniowie w przyszłości będą dorosłymi, którzy najprawdopodobniej doświadczą skutków zmian klimatu. Dlatego też należy koniecznie nauczyć się żyć w zrównoważony sposób, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i innym wyzwaniom środowiskowym.

Szkoły uczestniczące w programie eTwinning mogą wyposażyć nauczycieli w niezbędne informacje i wiedzę pomocną w prowadzeniu refleksji nad zmianami klimatu, które sprawią, że uczniowie zrozumieją implikacje zmian tak szybko, jak to tylko możliwe. Ponadto uważamy, że nauczyciele i uczniowie odgrywają ważną rolę w podnoszeniu poziomu świadomości na temat skutków zmiany klimatu, które w nadchodzących latach będą stanowić wyzwanie dla ludzkości.

Dlatego przez cały rok eTwinning będzie koncentrować się na wspieraniu tego procesu poprzez edukowanie uczniów, by stali się bardziej świadomymi konsumentami. W ten sposób uczniowie będą mogli przyjąć nowe postawy, poznawać odpowiednie sposoby działania i dokonywać bardziej świadomych wyborów z punktu widzenia ochrony środowiska.

Dzięki specjalnym projektom skoncentrowanym na tym zagadnieniu, uczniowie będą rozwijać kompetencje w zakresie nauk ścisłych, technologii i inżynierii. Pomoże im to poznać zmiany spowodowane działalnością człowieka i zrozumieć odpowiedzialność, jaką ponoszą jako indywidualni obywatele. Nauczanie kompetencji obywatelskich, odpowiedzialne działania obywatelskie i aktywne uczestnictwo w życiu obywatelskim i społecznym będą również celami programu w tym roku.

Uczniowie i nauczyciele będą również rozwijać kompetencje w zakresie przedsiębiorczości z wykorzystaniem własnej kreatywności, krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązania problemów pomocnych we współpracy i wprowadzaniu w życie pomysłów na ochronę planety.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tematu przewodniego na 2020 rok, przeczytaj zestawy projektowe pt. Zazieleńmy się znowu i Działaj dla przyszłości.