Newsroom

Nowości

Najważniejsze wiadomości

W tej sekcji znajdziesz wiadomości z całego eTwinningu. Zajrzyj za kulisy i przekonaj się, co nauczyciele zyskują współpracując ze swoimi partnerami oraz ich uczniami ponad granicami państw. Daj się zainspirować nagrodzonymi projektami eTwinning i zapoznaj się z możliwościami doskonalenia zawodowego, warsztatami i wydarzeniami odbywającymi się w całej Europie.

Badania i monitoring

Z raportów eTwinning mogą skorzystać dziennikarze, badacze oraz urzędnicy ministerstw. Pozwalają one lepiej zrozumieć proces edukacyjny, wpływ oraz metodologie wykorzystywane w eTwinningu. Raporty eTwinning są obiektywne, dobrze udokumentowane i obejmują opisy poszczególnych przypadków oraz analizę ankiet.