article image

Konferencje tematyczne

Czym są?
Konferencje tematyczne to trzydniowe wydarzenia stacjonarne, ukierunkowane na podnoszenie świadomości w określonym zakresie. Tematy obejmują ogólne zagadnienia edukacyjne. Głównym celem konferencji jest informowanie i szerzenie świadomości na temat eTwinningu. Warsztaty prowadzone są w powszechnie używanym języku europejskim. Za udział warsztatach można otrzymać certyfikat.

Kto organizuje konferencje? Narodowe Biura Kontaktowe w porozumieniu z Centralnym Biurem Programu eTwinning

Kto może wziąć udział? Odbiorcą docelowym są wszyscy nauczyciele, w tym osoby spoza eTwinningu, jak na przykład władze regionalne. Uczestnicy zostają zaproszeni do udziału, możliwa jest jednak selekcja według tematu. W konferncjach tematycznych może wziąć udział około 200 uczestników.

Czas trwania: 2-3 dni.

Gdzie? Wydarzenia te odbywają się na terenie całej Europy.

Jak można zgłosić swój udział? Prosimy skontaktować się ze swoim biurem NSS.

  • Professional Development
  • Training session