article image

W centrum uwagi: Nowa wybrana grupa eTwinning poświęcona przeciwdziałaniu stereotypom płci - „Gender- Know how to Stop Stereotypes”

W nowym roku szkolnym eTwinning z dumą przedstawia nową wybraną grupę w społeczności, poświęconą przeciwdziałaniu stereotypom płci: „Gender- Know how to Stop Stereotypes”.

Angielskie słowo gender odnosi się do jednej z dwóch płci (męskiej lub żeńskiej), bardziej w odniesieniu do różnic społeczno-kulturowych niż różnic biologicznych. Termin ten jest stosowany także w szerszym znaczeniu, oznaczając zespół cech, które nie odpowiadają ugruntowanym pojęciom tego co męskie i żeńskie. W języku angielskim słowa „gender” i „sex” oznaczające „płeć” są często stosowane zamiennie, jednak towarzyszą im nieco inne skojarzenia. Słowo „sex” odnosi się zazwyczaj do różnic biologicznych, podczas gdy „gender” częściej wskazuje na różnice kulturowe i społeczne, obejmując szerszą gamę cech niż binarny podział na „męskie” i „żeńskie”.*

Celem nowej wybranej grupy eTwinning jest zajęcie się tą tematyką, dostarczenie wsparcia i inspiracji dla eTwinnerów nauczających tego rodzaju treści na swoich przedmiotach oraz pomoc w radzeniu sobie z potencjalnymi problemami, które nauczyciele mogą napotkać w swoich klasach. Celem działalności grupy jest wymiana wiedzy oraz praktyk dotyczących zjawiska gender oraz seksualności w języku angielskim, francuskim i w językach skandynawskich, a także przeciwdziałanie stereotypom płci i seksizmowi oraz zapewnianie równości i wolności płci oraz jej różnorodności w klasie, na placu zabaw i w społeczeństwie. 

Porozmawialiśmy z moderatorką grupy, Marie Louise Petersen z Danii i zadaliśmy jej kilka pytań. Mamy nadzieję, że podobnie jak nam, spodobają się wam wnikliwe odpowiedzi, udzielone przez Marie! 

1. W jaki sposób wybrana grupa poświęcona przeciwdziałaniu stereotypom płci “Gender- Know how to Stop Stereotypes” może wzbogacać i wpierać nauczycieli należących do grupy w ich codziennej praktyce?

Serdecznie dziękujemy za nadanie naszej grupie statusu „wybrana” i za wspieranie całej tej idei. Mamy nadzieję, że wraz ze swoim rozwojem grupa będzie wspierać swoich członków coraz większą liczbą pomysłów, linków i sugestii, po pierwsze poprzez skierowanie swojej uwagi na wspomniane kwestie, po drugie poprzez dawanie inspiracji do materiałów wideo oraz innych materiałów, które można wykorzystać w swojej codziennej praktyce. Mam ogromną nadzieję, że członkowie grupy będą dzielić się pomysłami, pytaniami, najlepszymi praktykami, a także zmartwieniami! Niektóre kraje posiadają fantastyczne materiały – podzielenie się nimi i pomoc w ich przetłumaczeniu mogą również stać się naszym ambitnym planem. Oto tylko niektóre z przykładów: strony francuskie „Egalité filles-garçons” i „Matilda” opracowane przez sieć Canopé, które są połączone z grupą i które oferują ogromną liczbę materiałów; duńskie materiały edukacyjne poświęcone edukacji seksualnej są bardzo bogate w informacje, bezpośrednie i można je łatwo dostosować do wszystkich grup wiekowych. Jest tam jeszcze więcej materiałów i powinniśmy się nimi dzielić, tłumaczyć je i rozpowszechniać.

2. Co stanowi najważniejsze narzędzia, jakich nauczyciele potrzebują, by zajmować się taką tematyką jak gender oraz edukacja seksualna w klasie?

Myślę, że edukatorzy powinni posiadać aktualną wiedzę z zakresu gender i kwestii powiązanych z seksualnością. Należy również uczyć dzieci, co uznawane jest za „normalne”. Nie wydaje mi się, abym mogła wskazać na konkretne narzędzie, ale myślę, że otwartość na wiedzę oraz przyznanie, że stereotypy związane z płcią istnieją i że szkoła jako instytucja jest częścią tego problemu, a także i jego rozwiązania! Również świadomość własnych ograniczeń i granic wynikających z faktu bycia nauczycielem. Na koniec myślę, że to bardzo ważne, aby zająć się kwestiami dotyczącymi stereotypów, nierówności i seksizmu bez wskazywania palcem na konkretne osoby, bez moralizatorstwa i obwiniania kogokolwiek. Zamiast tego musimy przyjrzeć się strukturom.

3. Z jakimi największymi trudnościami stykają się nauczyciele próbując przeciwdziałać stereotypom wśród uczniów i jakiego wsparcia udzieliłaby Pani w pokonywaniu tych problemów?

Gender i seksualność to tematy, które łatwo zaogniają dyskusje! To dość drażliwe tematy, ponieważ dotykają one sfery prywatnej człowieka. Nauczyciele i edukatorzy muszą być naprawdę ostrożni w prezentowaniu tych kwestii. Może zdarzyć się tak, że w szkole dzieci nauczą się czegoś, co pokazuje, że takie stereotypy są złe, a w domu okaże się, że są one akceptowane. Poddawanie w wątpliwość oraz zgłębianie kwestii gender oraz seksualności może też prowokować niektóre osoby.

4. Czy mogłaby Pani podać kilka przykładów dobrych sposobów nauczania w klasie o gender i seksualności?

Uczniowie mogliby przyjrzeć się historycznym zmianom ról wynikających z płci, przyglądając się na przykład modzie lub fryzurom, by zobaczyć, że role te nie mają stałego charakteru. Tak samo, jak wszyscy wiedzą, że homoseksualizm był czymś zupełnie normalnym w społeczeństwie starożytnej Grecji. W naszej społeczności eTwinning jest rzeczą powszechną, że porównujemy różne interpretacje kulturowe dotyczące ról wynikających płci i seksualności, by pokazać, że te kwestie można realizować na wiele sposobów. Na przykład wiosną tego roku odwiedziłam swojego partnera z Hiszpanii i zauważyłam, że niektórzy chłopcy chodzą po placu zabaw pod ramię. To był naprawdę wspaniały widok! Nie wydaje mi się, żebym w duńskiej szkole mogła zobaczyć cos podobnego. 

###

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej nowej wybranej grupy? Dołącz do zapoznawczego seminarium online na eTwinning Live, które odbędzie się 9 października o godz. 18.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Możesz zająć swoje miejsce 30 minut przed początkiem wydarzenia:

https://live.etwinning.net/events/event/32098

*wg słowników Oxford