article image

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego

Czym są?
Warsztaty Doskonalenia Zawodowego (PDW) to trzydniowe stacjonarne wydarzenia o charakterze szkoleniowym poświęcone tematyce edukacyjnej. Warsztaty prowadzone są w powszechnie używanym języku europejskim. Za udział warsztatach można otrzymać certyfikat.

Kto organizuje warsztaty? Narodowe Biura Kontaktowe w porozumieniu z Centralnym Biurem Programu eTwinning.

Kto może wziąć udział? Uczestnicy powinni być średnio- lub bardzo zaawansowanymi eTwinnerami. Udział odbywa się na zaproszenie i jest ograniczony do około 100 uczestników.

Czas trwania: 2-3 dni.

Gdzie? Warsztaty odbywają się w całej Europie, przeciętnie pięć razy do roku.

Jak można zgłosić swój udział? Prosimy skontaktować się ze swoim biurem NSS.

  • Professional Development
  • Training session