article image

Rozwój zawodowy: Nowy kalendarz

eTwinning organizuje zupełnie nowe warsztaty internetowe skierowane do eTwinnerów. To otwarte okno na różne rzeczywistości edukacyjne, z których ich uczestnicy mogą czerpać praktyczne informacje, a następnie wdrażać je w swoje działania dydaktyczne.

„Bardzo cieszę się, że jestem częścią tych warsztatów internetowych, które są niezwykle przydatne, pełne informacji, motywujące i oparte na partnerskiej współpracy.” - Songül Kurt (nauczyciel, uczestnik warsztatów)

W chwili obecnej Centralne Biuro Programu eTwinning (CSS) oferuje eTwinnerom 11 nowych warsztatów internetowych. Tematyka jest bardzo zróżnicowana i obejmuje takie treści jak „partnerskie nauczanie i uczenie się”, „edukacyjne wykorzystanie narzędzi internetowych w nauczaniu języków”, „szkoła przyszłości – trendy i wyzwania”, „zjawisko cyberprzemocy” oraz wiele innych. W ramach warsztatów zaplanowano zadania, przeprowadzane zarówno w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym, w różnych językach europejskich: angielskim, francuskim, niemieckim, słowackim i polskim.

Warsztaty online to krótkie intensywne wydarzenia realizowane online i poświęcone różnorodnym tematom nawiązującym do edukacji. Wydarzenia prowadzone są przez eksperta, polegają na aktywnym udziale i dyskusjach nauczycieli. Warsztaty trwają zazwyczaj 10-15 dni i realizowane są online w Laboratorium eTwinningu. Za udział w warsztatach można otrzymać certyfikat. 

Jeśli chciałbyś podjąć inicjatywę, chciałbyś doświadczyć atmosfery kreatywności i współczesności w swojej klasie i jednocześnie wzmocnić swoją rolę jako nauczyciela oraz wzmocnić swoich uczniów, zaloguj się na eTwinning Live i sprawdź zakładkę Rozwój zawodowy, by już teraz zgłosić swój udział.