article image

Seminaria online

Czym są?
Seminaria online to sesje komunikacyjne prowadzone na żywo, gdzie można uczyć się, rozmawiać i prowadzić dyskusje z kolegami i koleżankami. Tematy poruszane w ramach seminariów obejmuja zagadnienia edukacyjne oraz ogólne aspekty dotyczące eTwinningu. Seminaria prowadzone są przez eksperta i realizowane w powszechnie używanym języku europejskim.

Kto je organizuje? Centralne Biuro Programu eTwinning

Kto może wziąć udział? Wszyscy nauczyciele zarejestrowani w eTwinningu, nie więcej niż 200 uczestników.

Czas trwania? Seminarium online trwa 1-2 godziny.

Gdzie? Wydarzenia te realizowane sa online w sekcji Doskonalenia Zawodowego eTwinning Live.

Jak można zgłosić swój udział? live.etwinning.net

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w jednej z poniższych form doskonalenia zawodowego, zaloguj się na eTwinning Live i sprawdź zakładkę 'Rozwój zawodowy'.

Zobacz wszystkie nasze seminaria online tutaj.

'Supporting multilingual classrooms'
Eksperci: Sara Breslin i Terry Lamb
9 lutego, 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)
Język: angielski
Dla kogo: wszyscy nauczyciele

Różnorodność językowa i kulturowa jest już normą w europejskich szkołach. Co to oznacza dla nauczycieli, zarówno nauczycieli języków obcych jak i nauczycieli innych przedmiotów? Podczas seminarium dokonamy przeglądu narzędzi i działań opracowanych i organizowanych przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych przy Radzie Europy (ECML) na rzecz nauczania i uczenia się opartego na włączeniu społecznym, wielojęzyczności i międzykulturowości.

'Collaborative Learning: from theory to practice'
Ekspert: Anna Laghigna
16 lutego, 18:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)
Język: angielski
Dla kogo: wszyscy nauczyciele

Podczas proponowanego seminarium online:

  • podzielimy się kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi uczenia się i nauczania opartego na współpracy
  • wskażemy materiały wideo stworzone przez innych członków projektu CoLAB
  • skupimy się na wybranych problemach, z jakimi nauczyciele mogą się zetknąć, planując działania oparte na współpracy we własnych klasach
  • zaproponujemy alternatywne sposoby oceny pracy uczniów za pomocą tabel, krótkich list kontrolnych i weryfikacji partnerskich, wzmacniających współpracę i oferujących dyskretne wytyczne poprzez konstruktywną informację zwrotną skierowaną do uczniów i zespołów.

'eTwinning School Concept'
Ekspert: Anne Gilleran
23 marca, 18:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)
Język: angielski
Dla kogo: Dyrektorzy szkół

Od października 2017 r. szkoły będą miały możliwość uzyskania oficjalnego tytułu „szkoły eTwinning”! Podczas naszego seminarium chcielibyśmy przedstawić uczestnikom koncepcję szkoły eTwinning. 

'Assessment for Learning'
Ekspert: Domingos Fernandes
20 kwietnia, 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)
Język: angielski
Dla kogo: wszyscy nauczyciele

Podczas tego seminarium będziemy rozmawiać na temat oceniania zorienotwanego na podnoszenie wyników kształcenia; będziemy także mówić o fundamentalnej roli, jaką ocenianie odgrywa w procesie nauczania i uczenia się.