article image

Kursy online

Czym są?
Prowadzone w ramach eTwinningu kursy online to długie kursy wychodzące naprzeciw potrzebom społeczności eTwinning w zakresie moderowania treści internetowych, nauczania, uczenia się oraz adresowane do ambasadorów na szczeblu krajowym i europejskim. Każdego roku eTwinning promuje jeden kurs. Kursy online prowadzone sa przez grupę ekspertów, polegają na aktynym udziale i dyskusjach nauczycieli. Kursy online obejmują zarówno działania synchroniczne jak i asynchroniczne i są realizowane w języku angielskim. Za udział w tym wydarzeniu można otrzymać certyfikat.

Kto je organizuje? Centralne Biuro Programu eTwinning

Kto może wziąć udział? Wszyscy zarejestrowani nauczyciele. Możliwa jest selekcja uczestników według tematu warsztatów. W warsztatach może wziąć udział do 250 uczestników.

Czas trwania: Kursy trwają 3-4 miesiące.

Gdzie? Wydarzenia te realizowane są online na platformie eTwinning Moodle.

Jak można zgłosić swój udział? Prosimy skontaktować się ze swoim Narodowym Biurem Kontaktowym (NSS), by dowiedzieć się więcej.

  • Online course
  • Professional Development