article image

eTwinning wspiera inicjatywę „Move2Learn, Learn2Move”

Z okazji 30-tej rocznicy powstania programu Erasmus Komisja Europejska oferuje młodym ludziom nowe możliwości podróżowania i odkrywania Europy.

Dzięki tej nowej inicjatywie młodzi ludzie zaangażowani w projekty edukacyjne będą mogli podróżować po Europie i spotykać się ze swoimi europejskimi partnerami. Szacuje się, że 5000-6000 uczniów otrzyma taki bilet. Można korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego, jednak aby zostać wybranym, pod uwagę brane będzie kryterium zrównoważonego charakteru transportu, tak by uczestnicy dokonywali odpowiedzialnych wyborów i mieli większą świadomość w zakresie śladu węglowego wybranych przez siebie środków transportu.

eTwinning został wybrany do wskazania beneficjentów voucherów podróżnych spośród nauczycieli i uczniów – 16-letnich i starszych – uczestniczących w projektach eTwinning, które w tym roku ubiegały się o Krajową Odznakę Jakości. Pierwszeństwo będą miały projekty nawiązujące do tematu „włączenia społecznego”.

Proces zgłoszeń, ewaluacji i selekcji będzie odbywał się w czerwcu i lipcu. Nauczyciele i uczniowie będą mogli realizować swoje podróże od sierpnia.