article image

eTwinningowe warsztaty online “Learning in a Museum”

Muzea oferują uczniom doświadczenia znacznie wykraczające poza zwykłą codzienność. Bazują na dotychczasowym nauczaniu i uczeniu się i wzbogacają je. Podczas warsztatów 'Learning in a Museum' (‘Nauka w muzeum’) uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać liczne źródła zasobów muzealnych, jako że wszyscy entuzjastycznie dzielili się zgłębianymi przez siebie eksponatami muzealnymi i uczyli się z doświadczeń innych. Daniela Bunea, nauczycielka języka angielskiego jako języka obcego, ambasadorka eTwinning

eTwinningowe warsztaty online “Learning in a Museum” koncentrowały się na uczeniu się z wykorzystaniem muzeów - a wszystko to w w ramach eTwinningu. Głównym celem warsztatów było zbadanie wartości edukacyjnej i potencjału muzeów w XXI w. oraz zgłębienie szeregu strategii ukierunkowanych na transformację entuzjazmu młodych zwiedzających w połączone ze sobą, ciekawe i zintegrowane działania prowadzące do rozwoju wiedzy uczniów.

Na warsztaty zapisało się ponad 200 nauczycieli, którzy aktywnie uczestniczyli we wszystkich zadaniach realizowanych podczas warsztatów. Na każdy dzień zaplanowano różne typy zadań, różniące się również stopniem interaktywności. Cały kurs podzielono na cztery główne bloki zadaniowe:

Muzea jako przyczyna zmian społecznych

Uczestnicy dyskutowali na temat dostępu do kultury i udziału w niej, które to ułatwiają budowanie poczucia własnej tożsamości, propagując procesy ukierunkowane na włączenie społeczne, wpierając wielopłaszczyznowy rozwój osobisty – zarówno indywidualny jak i i zbiorowy – oraz uczenie się przez całe życie. Uczestnicy mogli również zobaczyć, w jaki sposób nowe technologie zwiększają poziom zainteresowania muzeami. W oparciu o lekturę zasobów oraz wizualizacje przedstawione za pomocą materiałów wideo uczestnicy zostali poproszeni o przedyskutowanie na forum i komentowanie następujących kwestii: “Jak rozumiecie słowo ‘muzeum’? Czym waszym zdaniem jest ‘muzeum’?”. Drugie zadanie wymagało od uczestników zastanowienia się, jakie potencjalne możliwości uczenia się kryje w sobie muzeum.

Doświadczenia zwiedzających

W ramach tego bloku uczestnicy dyskutowali na temat interaktywności. Zadaniem nauczycieli było przeanalizowanie treści, jakie kryje muzeum , a za pomocą aplikacji Coggle nauczyciele mieli za zadanie zaproponować sposoby uczynienia muzeum jeszcze bardziej interaktywnym, a także zastanowić się jak takie działania mogą pomóc tworzyć mosty pomiędzy uczniami i treścią.

Wycieczki do muzeum

Uczestnicy zastanawiali się, jak zorganizować wycieczkę do muzeum i w parach tworzyli kartę pracy do wykorzystania przez uczniów – indywidualnie lub zbiorowo - w ramach wymyślonego partnerstwa eTwinning przed/w trakcie/po wizycie w określonym wirtualnym muzeum. W ostatnim zadaniu w tym bloku nauczyciele musieli stworzyć własną wirtualną galerię obrazów/fotografii zaczerpniętych z projektu eTwinning, który właśnie realizowali lub już ukończyli, co stanowiło element transnarodowej współpracy.

Różne rodzaje projektów muzealnych

Uczestnicy musieli przygotować w parach zadanie edukacyjne oparte na współpracy i wykorzystujące muzea. Uczestnicy musieli przejść określone kroki i mogli korzystać z Google doc, Adobe Spark Page oraz z forów dostępnych w laboratorium edukacyjnym (Learning Lab), by podzielić się rezultatami swojej pracy. 

Tutaj można zobaczyć kilka przykładów zadań stworzonych przez uczestników:

  1. Wirtualna galeria sztuki
  2. Zadania edukacyjne oparte na współpracy i wykorzystujące muzea

Każdego roku odbywa się zazwyczaj ponad 20 warsztatów online, a ich tematyka jest jest różna w różnych latach. Aby wziąć udział, nauczyciel przejść do sekcji Rozwój zawodowy, dostępnej na eTwining Live, wybrać warsztaty, które go interesują, a następnie zapisać się na wskazany termin.