article image

Czerpiąc z przeszłości, kształtujemy naszą przyszłość: europejskie dziedzictwo kulturowe poprzez eTwinning

„Nasze bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe to ogromna siła, która pomaga budować nasz naród” - Nelson Mandela

Jak pokazuje Eurobarometr, 88% badanych Europejczyków chciałoby, aby dziedzictwa kulturowego nauczano w szkołach, tak jak naucza się historii i kultury (Specjalne sprawozdanie Eurobarometru dotyczące dziedzictwa kulturowego, 2017).

Celem tegorocznej książki eTwinning jest zgłębienie różnorodnych aspektów dziedzictwa kulturowego oraz przedstawienie przykładów projektów eTwinning oraz pomysłów na różne działania nawiązujące do dziedzictwa kulturowego.

W pierwszej części publikacji dowiemy się, czym jest dziedzictwo kulturowe, a także zapoznamy się interpretacją dziedzictwa jako podejściem do kształcenia, natomiast druga część książki prezentuje przykłady inspirujących projektów eTwinning, związanych z tematyką dziedzictwa kulturowego. 

Trzecia część prezentuje zasoby oferowane przez Europeanę - platformę cyfrową UE poświęconą dziedzictwu kulturowemu. Znajdziemy tutaj również pomysły na zadania do przeprowadzenia w klasie, powiązane z różnymi przedmiotami szkolnymi - począwszy od historii i astronomii po matematykę i języki obce.

W ostatniej części dowiemy się, jak nasi uczniowie mogą uczyć się o historii i dziedzictwie kulturowym wykorzystując do tego celu zasoby Domu Historii Europejskiej. Dowiemy się również, jak szkoły eTwinning mogą promować dziedzictwo kulturowe organizując działania w społecznościach szkolnych i poza nimi.