article image

Warsztaty online

Czym są? Warsztaty online to krótkie intensywne wydarzenia realizowane online i poświęcone różnorodnym tematom, głównie edukacyjnym. Wydarzenia prowadzone są przez eksperta, polegają na aktywnym udziale i dyskusjach nauczycieli. Warsztaty online obejmują zarówno działania synchroniczne jak i asynchroniczne i są prowadzone w powszechnie używanym języku europejskim. Za udział w warsztatach można otrzymać certyfikat.

Kto organizuje warsztaty online? Centralne Biuro PorgramueTwinning

Kto może wziąć udział? Wszyscy nauczyciele zarejestrowani w eTwinningu. Możliwa jest selekcja uczestników według tematu warsztatów. W warsztatach może wziąć udział około 200 uczestników.

Ile trwają? Warsztaty online trwają 10 - 15 dni.

Gdzie odbywają się? Warsztaty odbywają się online w Edukacyjnym Laboratorium eTwinningu.

Jak można zgłosić swój udział? live.etwinning.net/professionaldevelopment

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w jednej z poniższych form doskonalenia zawodowego, zaloguj się na eTwinning Live i sprawdź zakładkę 'Rozwój zawodowy'.

Entrepreneurial learning across all subjects
Eksperci: Anusca Ferrari i Tomislava Recheva
11 - 22 września 2017
Język: angielski
Dla kogo: wszyscy nauczyciele

Celem warsztatów jest dostarczenie nauczycielom (szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz zawodowych) wiedzy, umiejętności i większej pewności siebie w zakresie promowania poczucia inicjatywy oraz przedsiębiorczego sposobu myślenia wśród swoich uczniów poprzez rozwijanie innowacyjnych i kreatywnych postaw oraz umiejętności.

Using Mobile devices in the primary classroom
Eksperci: Rose-AnneCamilleri / Antonella Giles
14 - 28 września 2017
Język: angielski
Dla kogo: nauczyciele szkół podstawowych

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać na temat aplikacji i narzędzi internetowych, które możemy wykorzystywać podczas naszych lekcji w szkołach podstawowych.

eTwinning in kindergarten
Ekspert: Adrijana VišnjićJevtić 
25 września - 06 października 2017
Język: chorwacki 
Dla kogo: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli

Uczestnicy warsztatów otrzymają wskazówki krok-po-kroku, jak planować i realizować projekty eTwinning w przedszkolach; otrzymają również listę najlepszych narzędzi Web 2.0, które można efektywnie wykorzystywać w pracy z tak małymi dziećmi.

The Power of DNA Technology
Ekspert: AgnesSzmolenszky
25 września - 06 października 2017
Język: angielski
Dla kogo: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Celem warsztatów jest zmotywowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do wykorzystywania wiedzy oraz nowych umiejętności z dziedziny inżynierii genetycznej oraz do zapoznania się z szeregiem ciekawych form aktywności, które można przeprowadzić w warunkach klasowych.

Ako rozvíjať rezilienciu v škole
Ekspert: Kornelia Lohynova 
02 - 13 października 2017
Język: słowacki
Dla kogo: nauczyciele, którzy rozumieją język słowacki

Celem warsztatów jest zrozumienie wymiarów odporności oraz jej znaczenia dla udanego życia, zachęcenie nauczycieli wszystkich przedmiotów do rozwijania odporności wśród swoich uczniów oraz zaproponowanie nauczycielom sposobu budowania umiejętności stojących za odpornością i niepodatnym na negatywne wpływy sposobem myślenia.

Future School - Trends and Challenges
Ekspert: Tiina Sarisalmi
02 - 13 października 2017
Język: angielski
Dla kogo: wszyscy nauczyciele działający w eTwinning Plus 

Jak w najbliższej przyszłości zmienią się środowiska edukacyjne, role nauczycieli oraz samo uczenie się? Jakie trendy obecnie panują w nauczaniu i uczeniu się oraz jakie wyzwania pojawiają się w tych obszarach? Podczas tych warsztatów będziemy rozmawiać na temat przyszłości szkoły i edukacji – czy zdołają one sprostać pojawiającym się przed nimi wyzwaniom i czy dadzą się zainspirować nowym możliwościom.

Cyberbullying: when the virtualthreatbecomes real
Ekspert: Sonia Seixas 
16 - 30 października 2017
Język: angielski
Dla kogo: Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Podczas warsztatów chcemy przyjrzeć się różnicom pomiędzy zjawiskami znęcania się w rzeczywistości i cyberznęcania się; będziemy również analizować czynniki sprzyjające występowaniu tych zjawisk, lub przechodzeniu z jednej formy znęcania się do drugiej. Zajmiemy się również metodami zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskiem znęcani się w realnym świecie oraz w cyberprzestrzeni.

Codage et apprentissage
Eksperci: João Torres & Miguel Figueiredo 
17 - 28 października 2017
Język: francuski
Dla kogo: wszyscy nauczyciele działający w eTwinningu

Język kodowania oraz myślenie komputacyjne to narzędzia, które mogą wspierać rozwój kompetencji XXI w. Nauczyciele będą mogli bliżej przyjrzeć się niezliczonym możliwościom, jakie niesie ze sobą kodowanie i ewentualnie wykorzystać je w swoich projektach eTwinning.

Values-based education in daily teaching and project work
Ekspert: Adam Stępiński 
06 - 19 listopada 2017
Język: angielski
Dla kogo: wszyscy nauczyciele

Podczas warsztatów przyjrzymy się kształceniu w oparciu o wartości jako podejściu, które może przynieść wiele korzyści zarówno w naszym codziennym nauczaniu jak i w projektach eTwinning, które realizujemy.

Developing educational training activities for NAM students
Ekspert: Nektaria Palaiologou 
06 - 16 listopada 2017
Język: angielski
Dla kogo: wszyscy nauczyciele

Podczas warsztatów będziemy przyglądać się działaniom edukacyjnym, które nauczyciele mogą dostosować do potrzeb swoich zajęć na poziomie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej z udziałem dzieci nowo przybyłych imigrantów.

Active digital Citizenship - Meeting the Challenges
Eksperci: Kooperative Berlin 
07 - 20 listopada 2017
Język: niemiecki
Dla kogo: nauczyciele mówiący po niemiecku

Podczas tych warsztatów uczestnicy odpowiedzą na tak istotne pytania jak:

  • W jaki sposób szkoły mogą nauczać, by wykształcić aktywnych cyfrowych obywateli?
  • W jaki sposób można połączyć za pośrednictwem internetu, lub w internecie, życie szkolne, zaangażowanie społeczne oraz uczestnictwo i jak mogą one wzajemnie wspierać się?
  • Jak można zachęcić uczniów do zaangażowania się w społeczeństwo obywatelskie (w internecie)?
  • Jakie metody okazały się skuteczne?

Let’s start eTwinning!
Ekspert: Celina Świebocka 
13 - 27 listopada 2017
Język: polski
Dla kogo: wszyscy nauczyciele, którzy mówią po polsku i dopiero zaczynają przygodę z eTwinningiem

Podczas warsztatów pokażemy nauczycielom, jak w sposób efektywny i edukacyjny wykorzystywać eTwinning i jak program ten może stać się instrumentem do zapoznania uczniów i studentów z pojęciem cyfrowego obywatelstwa.

Emotional Intelligence in eTwinning projects
Eksperci: Angeliki Kougiourouki, Rania Bekiri 
13 - 23 listopada 2017
Język: angielski
Dla kogo: eTwinning Plus

Celem warsztatów jest pomoc nauczycielom w zrozumieniu, jak mogą wykorzystać pewne zasady rządzące inteligencją emocjonalną, tak by ich uczniowie mogli czerpać większe korzyści z projektów eTwinning i osiągać w nich lepsze wyniki.

Collaborative learning and teaching: from theory to practice
Eksperci: Anna Laghigna / Viola Pinzi 
27 listopada - 15 grudnia 2017
Język: angielski
Dla kogo: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele szkół zawodowych, szkoleniowcy nauczycieli oraz dyrektorzy szkół

Podczas warsztatów skoncentrujemy się na partnerskim nauczaniu i uczeniu się jako kształceniu skoncentrowanym na uczących się; zaprezentujemy kluczowe aspekty teoretyczne, a także praktyczne propozycje dotyczące opracowywania konkretnych zadań opartych na współpracy oraz pokażemy jak oceniać te procesy.

Pedagogical use of online tools in Language Teaching
Ekspert: Rita Zurrapa 
27 listopada - 08 grudnia 2017
Język: angielski
Dla kogo: nauczyciele języków uczestniczący w eTwinning Plus

To ważne, aby narzedzia internetowe były wykorzystywane w sposób edukacyjny, zgodnie z potrzebami nauczycieli i uczniów. Narzędzia internetowe rozwijają się bardzo szybko, należy więc promować podejście uczenia się przez całe życie, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Podczas warsztatów zaprezentujemy tego rodzaju narzędzia oraz ich edukacyjne zastosowanie.