article image

Wybrane wydarzenia online

Czym są?
Wybrane wydarzenia online to webinaria organizowane przez Centralne Biuro Programu eTwinning we współpracy z nauczycielami, ambasadorami i innymi osobami aktywnymi w eTwinningu, którzy dzielą się swoimi najlepszymi praktykami, wiadomościami, pomysłami i wieloma innymi! Certyfikaty nie są rozdawane.

Kto organizuje wydarzenia online? Centralne Biuro Programu eTwinning

Kto może wziąć udział? Wszyscy zarejestrowani nauczyciele. W webinariach może wziąć udział maksymalnie 100 uczestników.

Czas trwania: Do 90 minut.

Gdzie? Online, w sekcji „Wydarzenia” na eTwinning Live.

Jak można zgłosić swój udział? Przeglądaj wydarzenia w kalendarzu na eTwinning Live i przyłącz się. Łatwo je rozpoznasz po specjalnym logo i tytule. Rejestracja otwiera się 30 minut przez rozpoczęciem wydarzenia.

  • Online training/meeting
  • Professional Development