article image

Wartość dodana eTwinningu – ustawiczne doskonalenie zawodowe

eTwinning to społeczność ukierunkowana na rozwój zawodowy, oferująca nauczycielom możliwości podnoszenia umiejętności, zdobywania kompetencji i poznawania nowych metod pracy!

W celu realizacji tych zamierzeń w 2009 r. wprowadzono grupy eTwinning oraz warsztaty online, nieco później, w 2013 r., zainaugurowano webinaria eTwinning, które od 2014 r. funkcjonują pod nazwą seminariów online. To prowadzone na żywo spotkania wideokonferencyjne, podczas których nauczyciele mają możliwość uczenia się, rozmawiania i dyskutowania na określone tematy, takie jak Uczenie się oparte na współpracy: od teorii do praktyki; Izrael-Palestyna: żeby lepeij zrozumieć; koncepcja szkoły eTwinning; Nowe ramy, opowieści i polityki dotyczące twórczości kulturalnej oraz Znaczenie inteligencji emocjonalnej w szkole.

W 2017 r. warsztaty online, seminaria online oraz warsztaty doskonalenia zawodowego zostały szczególnie docenione przez uczestniczących w nich eTwinnerów:

„Wspaniała możliwość rozwoju i wiele pomysłów, które można dalej rozwijać.”

(eTwinner)

„Byłam zaskoczona, jak dużo pozytywnej energii wnieśli wszyscy uczestnicy i zespół organizacyjny. Udział w tego rodzaju spotkaniach to punkt obowiązkowy dla wszystkich nauczycieli, przynajmniej w tym celu, by przekonać się, jak wiele osób duzo ludzi, pragnie zmienić szkołę na lepsze.”

(eTwinner)

Warsztaty edukacyjne dotyczą takich tematów jak nauka włączania nowo przybyłych uczniów-migrantów w codzienne życie szkoły (rezultaty można zobaczyć tutaj) po naukę o cyfrowej kreatywności oraz pedagogicznym wykorzystaniu narzędzi internetowych w nauczaniu języków obcych (najważniejsze rezultaty znajdują się tutaj i tutaj odpowiednio).

Dla nauczycieli działających w eTwinningu oferowane możliwości doskonalenia zawodowego to ważny element ich pracy – teraz i w przyszłości. Spośród wszystkich 6735 uczestników warsztatów online oraz seminariów online w 2017 r. 58,9% wypełniło formularz ewaluacyjny po udziale w wybranej przez siebie formie doskonalenia. Odpowiednio 93% i 95% respondentów zadeklarowało, że warsztaty online oraz seminaria online były wspaniałe i bardzo dobre

Satisfaction Rates

Mówiąc dokładnie, w porównaniu z 2016 rokiem, coraz wiecej nauczycieli uczestniczy zarówno w warsztatach online jak i w seminariach online:

  • Ogólna liczba uczestników warsztatów w 2016: 4195 / 2017: 4465 wzrost o 10,5%!
  • Ogólna liczba uczestników warsztatów dla eTwinning Plus w 2016: 471 / 2017: 648 wzrost o 13,75%!
  • Ogóna liczba uczestników seminariów online w 2016: 1464 / 2017: 1622 wzrost o 11%!

Już dzisiaj zarejestruj się w eTwinningu i korzystaj z oferowanych tam możliwości doskonlenia zawodowego!