article image

eTwinning wita Liban - ósmego już członka społeczności eTwinning Plus

Z radością pragniemy poinformować, że Liban dołączył do rodziny eTwinning Plus.

Liban zawsze zajmował ważne miejsce w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, a zwłaszcza w Partnerstwie Eurośródziemnomorskim. Liban oraz Unia Europejska pozostają w bliskich stosunkach politycznych od kwietnia 2006 r.

Sektorem, w którym relacje te są szczególnie dobre jest edukacja. Udział Libanu w programie Erasmus+ to prawdziwy sukces. Program ten, według Marwana Hamadeha, libańskiego ministra edukacji i szkolnictwa wyższego, odegrał istotną rolę w budowaniu zasobów ludzkich i możliwości fizycznych w libańskich instytucjach szkolnictwa wyższego.

W celu wzmocnienia tych specjalnych relacji w lipcu 2018 r. Liban stał się najmłodszym członkiem społeczności eTwinning Plus.

Projekt eTwinning Plus powstał w 2012 r., oferując szkołom z krajów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Europy platformę współpracy ze szkołami uczestniczącymi w programie eTwinning.

Nauczyciele z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy - krajów stanowiących część Partnerstwa Wschodniego oraz Tunezji i Jordanii, które należą do Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego aktywnie uczestniczą w działaniach społeczności eTwinning.

Nauczyciele z Libanu, którzy również należą do Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego mogą teraz rozpocząć swoją przygodę z eTwinning Plus – brać udział w projektach, poznawać nauczycieli z innych krajów, a także uczestniczyć w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele zaangażowani w eTwinning mają z kolei możliwość udziału we wspólnych działaniach ze swoimi kolegami i koleżankami z Libanu i budowaniu wzajemych relacji.