article image

Tygodnie eTwinning 2017: Włączenie społeczne w działaniu

Podczas tegorocznej kampanii Tygodnie eTwinning będziemy zachęcać wszystkich członków społeczności do zakładania projektów poświęconych tematyce włączenia społecznego i do podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi eTwinnerami.

Kampania będzie wspierać uczestników szeroką gamą działań poświęconych tematowi włączenia społecznego. W ramach Tygodni eTwinning odbędzie się siedem wydarzeń online, w tym wykładów poprowadzonych przez ekspertów, seminariów z udziałem nauczycieli, którzy dzielić się będą swoim doświadczeniem/dobrymi praktykami, a także trzy specjalne wydarzenia, organizowane przez moderatorów następujących grup: „Gender – know how to stop stereotypes”, „Integrating Migrant Students in Schools” oraz „Inclusive education”. Kampania rozpoczyna się dzisiaj, 21 września o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET), seminarium online zatytułowanym „Inclusion: every learner matters and matters equally” (Włączenie społeczne: liczy się każdy uczeń i liczy się w równym stopniu), w którym wezmą udział następujący eksperci: Anna Triantafyllidou (Europejski Instytut Europejski, Włochy), Giuseppina Cannella (INDIRE, Włochy) oraz Mieke Neven McMahon (SALTO Youth). 

Wszystkie projekty utworzone w ramach kampanii wezmą udział w konkursie, a założyciele zwycięskich projektów w dwóch kategoriach – szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa – otrzymają tablety.
By pomóc nauczycielom w prezentacji swoich pomysłów na projekty i w znalezieniu partnerów do współpracy zostaną zorganizowane dwa „targi pomysłów na projekty” – pierwszy z nich odbędzie się 26 września i będzie adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, drugi będzie miał miejsce 28 września i jest przeznaczony dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych – obydwa rozpoczną się o godz. 18:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Uczestnicy będą mogli przez jedną minutę zaprezentować swoje pomysły na projekt, tak by inni nauczyciele mogli dołączyć do wybranych projektów (wydarzenie ograniczone do pierwszych 40 projektów)! Równolegle, w czasie kampanii zostanie uruchomione specjalne forum szukania partnerów, gdzie będzie można podzielić się swoimi pomysłami oraz znaleźć partnerów do projektów.

Jeśli masz pomysł na projekt na temat włączenia społecznego i chcesz wziąć udział w kampanii Tygodnie eTwinning, zgłoś propozycję swojego projektu przed 26 października i nie zapomnij dodać #eTwinclusion. Czterech zwycięzców ogłosimy w listopadzie. Wszystkim eTwinnerom życzymy powodzenia!