article image

eTwinning propaguje Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Już luty, a to oznacza, że nadszedł czas na Dzień Bezpiecznego Internetu! Jak co roku to jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących bezpieczeństwa online będzie miało miejsce jednocześnie w ponad 140 krajach na całym świecie. Tegoroczna edycja odbędzie się 5 lutego 2019 r. pod hasłem przewodnim „Działajmy razem!”.

Coroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) mają na celu podnoszenie świadomości na temat zarówno bezpieczeństwa online jak i lepszego internetu, gdzie każdy jest uprawniony do korzystania z technologii w sposób odpowiedzialny, krytyczny, kreatywny i oparty na szacunku. Kampania ma na celu dotarcie do dzieci, młodzieży, edukatorów, pracowników społecznych, a także do przedstawicieli przemysłu, decydentów oraz polityków, by zachęcić wszystkie strony do udziału we wspólnym tworzeniu lepszego internetu. W ten sposób każdy z użytkowników będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich możliwości, jakie niosą nowe technologie, niezależnie od wieku, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej czy płci.

Zobowiązanie sieci Insafe oraz innych zainteresowanych podmiotów to wspólnych działań na rzecz lepszego internetu

Pod parasolem Dnia Bezpiecznego Internetu eTwinnerzy będą mogli uczestniczyć w szeregu wydarzeń i działań związanych zarówno z tym wielkim dniem, jak i realizowanych w najbliższym miesiącu czy nawet roku. Wejdź na pokład kampanii DBI i sprawdź, co przygotował twój kraj, odwiedzając www.saferinternetday.org/country lub kontaktując się ze swoim krajowym komitetem ds. Dnia Bezpiecznego Internetu.

Zajrzyj również na Fejsbukową stronę wydarzenia i obserwuj je na Twitterze pod hashtagami #SaferInternetDay, #SID2019. Możesz także zapoznać się z infografiką prezentującą szczegóły kampanii.

eTwinnerzy będący entuzjastami bezpieczeństwa w sieci mogą przyłączyć się do grupy Bringing eSafety into eTwinning projects. Grupa adresowana jest do wszystkich eTwinnerów, którzy korzystają z mediów społecznościowych w edukacji, zwłaszcza tych aktywnie zaangażowanych w realizację projektów eTwinning.