article image

Ceremonie wręczenia Nagród eTwinning 2018

W tym roku ceremonie wręczenia Nagród eTwinning 2018 odbyły się w Czechach, Włoszech, Grecji, Hiszpanii i na Łotwie.

Z radością informujemy, że spośród 700 zgłoszonych projektów, laureatami Europejskich Nagród eTwinning 2018 w kategoriach wiekowych 4-11, 12-15 oraz 16-19 lat zostały odpowiednio projekty: „IMAGINE… Together for the world!”, „ICT World 2017”, „National Parks = International Treasure”.

W większości ceremonii wręczenia nagród uczestniczył przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz osoba reprezentująca Centralne Biuro Programu eTwinning (CSS).

European Prize Celebration

Projekt „IMAGINE…Together for the world!” został nagrodzony za wspaniałą inicjatywę podnoszenia świadomości na temat migracji. Uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie tak mówili o swojej pracy:

„Projekty eTwinning pomogły nam poszerzyć wiedzę na temat migrantów. W przyszłości chcielibyśmy wziąć udział w podobnych projektach”

European Prize Celebration

Relacje z ceremonii znalazły się także w turyńskiej gazecie La Stampa oraz greckiej stacji telewizyjnej EPT3:

Projekt „ICT World 2017” został wyróżniony za innowacyjne metody nauczania i uczenia się w zakresie TIK. Pełne zaangażowania i oparte na współpracy międzynarodowe środowisko do tworzenia gier i narzędzi pozwoliło uczniom z Łotwy i Czech podnosić kompetencje w zakresie TIK, relacji społecznych i komunikacji. Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli okazję wykazać się podczas ceremonii wręczenia nagród umiejętnościami informatycznymi i zdolnościami muzycznymi: 

Z kolei projekt „National Parks = International Treasure” zdobył Europejską Nagrodę eTwinning za wyróżniające działania na rzecz podnoszenia świadomości na temat problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz za stworzenie uczniom okazji do nauczenia się czegoś o pięknie i niepowtarzalności parków narodowych w innych krajach. Informacje o wybitnych osiągnięciach uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie zostały zamieszczone w czeskim dzienniku Kroměřížský deník.

European Prize Celebration

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!