article image

eTwinning Plus świętuje Partnerstwo Wschodnie (PW)

eTwinning Plus to platforma internetowa dla personelu szkół w krajach Partnerstwa umożliwiająca współpracę i bycie częścią rozszerzonej społeczności eTwinning.

Partnerstwo Wschodnie zainaugurowane przez Unię Europejską w Pradze, Republika Czeska w dniu 7 maja 2009 r. jest wspólną inicjatywą polityczną mającą na celu pogłębienie i wzmocnienie stosunków między Unią Europejską (UE), jej państwami członkowskimi a sześcioma sąsiadami na wschodzie: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Platforma eTwinning Plus została utworzona, by zapewnić pracownikom (nauczycielom, dyrektorom, bibliotekarzom itp.) szkół w krajach sąsiadujących zaangażowanych w Partnerstwo (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) możliwości współpracy, komunikowania się, opracowywania projektów i bycia częścią rozszerzonej społeczności edukacyjnej eTwinning.

“Jest to plus, ponieważ stanowi dodatek do tego, co mieliśmy już w eTwinningu, ale jest to również plus w takim sensie, że wszyscy skorzystali na zaangażowaniu tych krajów” - mówi Michael Teutsh, kierownik działu Szkoła i Edukatorzy; Wielojęzyczność w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury podkreślając wartość dodaną, jaką kraje te zapewniają programowi eTwinning.

W poniższym filmie wideo troje przedstawicieli Partnerskich Biur Kontaktowych z Azerbejdżanu, Armenii i Ukrainy opowiada nam o programie eTwinning Plus. Podkreślają fundamentalną rolę, jaką program eTwinning odegrał w zapewnieniu możliwości realizacji międzynarodowych partnerstw, programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, a także innowacyjnych metod i bardziej skutecznych lekcji, dzięki którym uczniowie są bardziej zmotywowani i kreatywni.

eTwinning naprawdę zmienił sposób nauczania i uczenia się, zapewniając nauczycielom możliwość nawiązywania kontaktów z kolegami w innych krajach, stawiania sobie wyzwań i doskonalenia umiejętności.