article image

eTwinning poszukuje „szkół eTwinning”!

eTwinning rozszerza zakres działania - od nauczycieli do całych szkół: zostań jedną z pierwszych szkół eTwinning!

Jedną z głównych rekomendacji Raportu monitorującego wpływ programu eTwinning 2015[1],którego celem było przeanalizowwanie, w jaki sposób szkoły mogłyby uczestniczyć w programie w jeszcze szerszym zakresie, jest „skierowanie uwagi na dyrektorów szkół oraz kadrę zarządzającą szkołą, aby praktyki realizowane w ramach eTwinningu mogły w większym stopniu wpływać na politykę szkoły i zostać wprowadzone do głównego nurtu jej działań.”

Począwszy od października 2017 roku twoja szkoła będzie miała możliwość zdobycia oficjalnego tytułu „szkoły eTwinning”!

Dlaczego warto zgłosić swój udział?

  • Aby wprowadzić wymiar europejski do swojej szkoły i zagwarantować większą widoczność na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Aby zdobyć uznanie dla pracy wykonanej w szkole przez wszystkich jej pracowników zaangażowanych w działania w ramach eTwinningu;
  • Aby mieć wpływ na politykę edukacyjną: twoja szkoła stanie się wzorem dla innych szkół, a także dla władz regionalnych i krajowych.

Jesteś gotowy?

  1. Czy twoja szkoła jest zarejestrowana w eTwinningu od 2 lat?
  2. Czy dyrektor twojej szkoły lub ktoś z kadry zarządzającej szkołą jest zarejestrowany w eTwinningu?
  3. Czy przynajmniej dwóch nauczycieli z twojej szkoły jest zarejestrowanych w eTwinningu?
  4. Czy w tym roku uczestniczyłeś w przynajmniej jednym projekcie europejskim, któremu przyznano Krajową Odznakę Jakości?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na wszystkie powyższe pytania, możesz zgłosić swój udział! Jeśli nie, wciąż jeszcze masz kilka miesięcy, by podjąć stosowne działania, na przykład, by ubiegać się o Krajową Odznakę Jakości. W październiku 2017 roku wszystkie szkoły spełniające opisane wyżej kryteria zostaną zaproszone do ubiegania się o tytuł „szkoły eTwinning”!

 

[1]  W sondażu wzięło udział 6000 nauczycieli.