article image

eTwinning z przyjemnością ogłasza nowe scenariusze na projekty!

Scenariusze na projekt to przydatne narzędzia pomagające generować nowe pomysły, założyć projekt i zarządzać nim od samego początku do końca. Oto wybór najlepszych dostępnych przykładów, które mają na celu służyć inspiracją podczas opracowywania i realizowania własnych projektów.

Scenariusze na projekt (project kits) pomagają zarządzać czasem, partnerami i pomysłami, jednocześnie zwiększając Twoją wydajność. Scenariusze są opublikowane online, są więc łatwo dostępne, dzięki czemu swoje materiały można aktualizować w dowolnym miejscu. eTwinning z przyjemnością ogłasza dodanie siedmiu nowych scenariuszy na projekty, z których dwa są również dostępne dla eTwinning Plus. W chwili obecnej scenariusze na projekt dostępne są w 22 językach i obejmują takie tematy jak uczniowie-uchodźcy czy tegoroczne hasło przewodnie, jakim jest dziedzictwo kulturowe. Poniżej krótka charakterystyka każdego ze scenariuszy:

  • Dziedzictwo kulturowe: Działania w tym projekcie koncentrują się na dziedzictwie kulturowym, obejmującym kulturę materialną, która zawiera zabytki, budynki, stanowiska archeologiczne, książki, dzieła sztuki i artefakty; kulturę niematerialną, zawierającą tradycje ustne, obyczaje, folklor, sztuki sceniczne, język, styl życia i wartości oraz dziedzictwo naturalne, takie jak obszary naturalne o wymiarze kulturowym.
  • Imigranci i uchodźcy: Uczniowie zgłębiają historię emigracji i porównują ją z modelami emigracji typowymi dla dzisiejszej Europy. Analizują historię i literaturę, by móc przebieg dzisiejszych wydarzeń umieścić w określonej perspektywie oraz historycznym i międzynarodowym kontekście.
  • Make me a European: Działania w tym zestawie koncentrują się na wartościach europejskich i rozwoju tożsamości europejskiej. Uczniowie poznają podstawowe wartości Unii Europejskiej: poszanowania ludzkiej godności i praw człowieka, wolności, demokracji, równości i rządów prawa.
  • Młodzi przedsiębiorcy: Działania opisane w tym scenariuszu skupiają się na podnoszeniu u młodych ludzi kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i na zwiększaniu szans na zatrudnienie. Uczniowie uczą się o wybieraniu zawodu i rozpoczynają własną działalność biznesową.
  • From Stem to Steam: Działania w tym scenariuszu koncentrują się na przedmiotach STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), a także na sztuce, językach i naukach humanistycznych. Scenariusz ma na celu wzmocnienie umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia uczniów oraz rozwiązywania problemów.
  • Sztuka dzielenia się. Dzielenie się sztuką (eTw+): Uczniowie poznają różne rodzaje praw autorskich i licencje Creative Commons. Uczą się, jak mogą wyrazić autorowi uznanie we właściwy sposób.
  • Opowiadania nas łączą (eTw+): Działania w tym konspekcie koncentrują się na opowiadaniu historii. Konspekt ma na celu poprawę umiejętności pisania, mówienia i prezentacji uczniów. Uczniowie angażują się w działania promujące wspólne uczenie się. Poznają tradycyjne bajki swoich równieśników i porównują je z opowieściami ze swojego kraju.

Scenariusze na projekt dają eTwinnerom niezwykłą możliwość stworzenia niepowtarzalnych doświadczeń wspólnego uczenia się. Jeśli chciałbyś poznać więcej scenariuszy i nauczyć się tworzyć własne, kliknij tutaj.