article image

eTwinning w Finlandii - kraju tysiąca jezior i wysp

Obszar Finlandii w 70% pokryty jest pięknymi lasami; ten kraj to także 188 000 jezior i przynajmniej 70 000 wysp. Uważa się też go za najszczęśliwsze miejsce na ziemi. Jednak nie tylko dlatego z takim podziwem patrzymy na ten północny kraj. Jednym z elementów, który wzmacnia i utrzymuje poczucie szczęścia jest fiński system edukacji, niezmiennie oceniany jako najlepszy na świecie.

Fińska edukacja stawia sobie za cel oferowanie równych szans każdemu, kto chce się uczyć. Struktura systemu edukacji odzwierciedla tę zasadę. System rzadko będzie stawał na przeszkodzie w zdobywaniu wiedzy lub jej rozwijaniu na kolejnych etapach kształcenia.

Fińska Narodowa Agencja Edukacji tak opisuje swoje szkolnictwo: System jest w wysokim stopniu drożny – to znaczy, że nie ma w nim ślepych uliczek, które utrudniałyby przechodzenie do kolejnych etapów kształcenia. Sukces fińskiego szkolnictwa polega na tym, że koncentruje się on bardziej na nauczaniu niż na testowaniu.

Jedna trzecia populacji Finlandii (1,6 mln ludzi) zamieszkuje obszary wiejskie. System szkolnictwa stara się zapewnić wszystkim uczniom - nawet tym w najbardziej oddalonych wiejskich szkołach - solidne podstawy kształcenia, dzieki którym będą mogli pracować lub dalej kształcić się.

Mirjami Hyttinen, nauczycielka w szkole średniej w Finlandii to entuzjastka eTwinningu. Opowiada o swojej szkole znajdującej się na granicy fińsko-szwedzkiej, w południowej Laponii.

Ylitornion yhteiskoulun lukio to małe prywatne liceum finansowane ze środków państwowych. Mamy tutaj 62 uczniów, którzy w naszej szkole uczą się 3-4 lata. Dużo korzystamy z technologii: wszyscy nauczyciele i uczniowie maja iPady (1:1).

Szkoła zaczyna się o 8.55 od dwóch lekcji, z których kazda trwa 75 minut. Przerwa na lunch zaczyna się o 11.35. Uczniowie jedzą wtedy lunch w sąsiadującym liceum finansowanym ze środków samorządowych. Przerwa trwa pół godziny. O południu mamy trzy lekcje. Szkoła kończy się o 16.00.

W każdym semestrze, których jest pięć, są zazwyczaj trzy lekcje tygodniowo z danego przedmiotu.

Uczenie się i nauczanie bardzo zmieniło się od czasu, kiedy wprowadziliśmy iPady do naszej szkoły. Nauka stała się bardziej zorientowana na ucznia, bardziej „międzynarodowa” i ciekawsza. Motywacja do nauki jest większa: uczniowie mogą „doświadczyć” nauki języków i technologii, w praktyce uczą się współpracy – nie tylko ze swoimi kolegami i koleżankami, ale także z uczniami z innych krajów. Projekty eTwinning dają ogromną możliwość łączenia różnych przedmiotów – uczniowie wielokrotnie mają do czynienia z przedmiotami o charakterze interdyscyplinarnym.

Korzystaliśmy już z technologii, by kontaktować się z innymi szkołami, jednak eTwinning sprawił, że ten kontakt stał się bardziej widoczny, a poza tym oferuje różne możliwości współpracy. 

Nasza szkoła była jedną z czterech pierwszych, którym została przyznana odznaka „szkoła eTwinning”. Nasza szkoła jest bardzo mała, jest więc dla nas ważne, aby nasi uczniowie mili kontakt ze światem poza szkołą. Dzięki temu nauka staje się ciekawsza i bardziej motywująca. Dzięki eTwinningowi możemy nauczać umiejętności, które w przyszłości będą coraz bardziej pożądane – umiejętności współpracy, umiejętności korzystania z technologii, języków i komunikowania się.