article image

Dodatkowa kategoria wiekowa w Europejskich Nagrodach eTwinning

Z radością informujemy o dodaniu nowej kategorii wiekowej, fundowanej ze środków Komisji Europejskiej.

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej to istotne zagadnienie dla twórców polityk. W ostatnim czasie to także kwestia priorytetowa dla wielu organizacji europejskich i międzynarodowych. W odpowiedzi na tę troskę eTwinning dodał nową kategorię do Europejskich Nagród eTwinning, dając nauczycielom wychowania przedszkolnego bodziec do zgłębienia głównych cech edukacji przedszkolnej wysokiej jakości.

eTwinning umieszcza teraz najmłodszych uczniów oraz ich nauczycieli w centrum swojej uwagi, dając im możliwość współzawodnictwa z rówieśnikami z innych szkół w Europie.

Począwszy od 2019 roku główne kategorie w europejskim konkursie o nagrody eTwinning, sponsorowane przez Komisję Europejską to:

  • Do 6 lat
  • 7 - 11 lat
  • 12 - 15 lat
  • 16 - 19 lat