article image

Doroczna konferencja eTwinning 2017 na Malcie: Włączenie społeczne w działaniu

W zeszłym tygodniu doroczna konferencja eTwinning, która w tym roku odbyła się na Malcie, zgromadziła 750 zaangażowanych nauczycieli oraz inne osoby, pokazując wszystkim, że włączenie społeczne jest powodem do świętowania!

W świecie, w którym liczy się przyjaźń, nauczyciele działający w eTwinningu, dyrektorzy szkół oraz edukatorzy z całej Europy zademonstrowali, omawiali i analizowali znaczenie nawiązywania przyjaźni oraz budowania sojuszy.

Spotkanie plenarne pierwszego dnia konferencji otworzył Rodrigo Ballester, członek gabinetu Tibora Navracsicsa - komisarza ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, witając uczestników konferencji i przypominając im, że są głównymi rozgrywającymi w eTwinningu. Rodrigo Ballester dodał również, że

eTwinning musi rosnąć; mamy już 500 000 członków społeczności, ale możemy być bardziej ambitni! 

Mark Penfold, nauczyciel z Babington College w Leicester, zajmujący się problemem wyrównywania szans wśród mniejszości etnicznych, wygłosił inspirujące i pełne emocji przemówienie, zatytułowane „The meaning, philosophy and practice of inclusion in a digital age” (Znaczenie, filozofia i praktyka włączenia społecznego w czasach cyfryzacji). 
Mark Penfold w prostych i krótkich słowach przypomniał nam o tym, co oczywiste:

Jeśli potraktujesz drzewo cytrynowe i drzewo figowe w ten sam sposób, nie wydadzą one owoców. Musisz znaleźć odpowiedni sposób traktowania każdego z drzew!

Mark Penfold wyjaśnił, ze nauczyciele muszą zrozumieć, że włączenie społeczne nie polega na traktowaniu wszystkich jednakowo, ale na zapewnieniu wszystkim tych samych możliwości. Poprosił nauczycieli oraz decydentów, by nie mylili włączenia społecznego z integracją, podkreślając, że włączenie społeczne pociąga za sobą zmianę i w dłuższej perspektywie czasowej od wszystkich wymaga dostosowania.

Po tym pasjonującym przemówieniu eTwinnerzy udali się na kolację z okazji ceremonii wręczenia nagród. Cała sala pełna była szczęśliwych i zadowolonych osób. Projekty poświęcone włączeniu społecznemu zgromadziły w jednym miejscu uczniów z całej Europy.

Podczas konferencji na Twitterze dominował hashtag #eTconf. Dokonano 3 353 620 wpisów, szerząc wartości płynące z eTwiningu na całą Europę i poza jej granice.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w 52 warsztatach, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli/trenerów, poświęconym różnorodnym tematom, nawiązującym do problematyki włączenia społecznego, takich jak: edukacja społeczno-emocjonalna, technologie zdecentralizowane, budowanie kompetencji międzykulturowej w klasie, równość płci i różnorodność w edukacji. Prezentacje PowerPoint znajdują się tutaj.

Uczestnicy mieli również sposobność posłuchać osób reprezentujących różnego rodzaju instytucje, na przykład Komisję Europejską , COFACE, Terre des Hommes, Eco-Schools, Euroclio, Peace Jam, Science in Schools oraz Krajowe Biura Kontaktowe Programu eTwinning. 
Więcej informacji na temat warsztatów oraz prelegentów konferencji znajduje się na naszym blogu – zachęcamy do odwiedzin: „eTwinning Annual Conference - Malta 2017”. 

Podczas trzeciego i ostatniego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w ostatniej sesji plenarnej. Evarist Bartolo, Maltański Minister Edukacji i Zatrudnienia, rozpoczął sesję od mocnych stwierdzeń które na wszystkich obecnych na sali wywarły duże wrażenie. Evarist Bartolo mówił o konieczności wypracowania prawdziwie włączających praktyk, a nie takich, które mają pasować wszystkim; wezwał również do stawiania uniwersalnej deklaracji praw człowieka ponad wartościami kulturowymi i religijnymi.

Podczas dyskusji panelowej uczestnicy nie tylko słuchali osób zabierających głos, ale również sami aktywnie uczestniczyli w rozmowie, wyrażając swoje opinie za pośrednictwem głosowania na żywo. Ostatnie pytanie „jak włączenie społeczne zamienić na działanie” doczekało się wielu odpowiedzi, z których wiele wskazywało na empatię, współpracę i zrozumienie. Tylko jedno słowo otrzymało większość głosów – eTwinning – być może dlatego, że program ten uosabia wszystkie wcześniej wspomniane wartości.