article image

Doroczna konferencja eTwinning w Warszawie: europejskie dziedzictwo kulturowe w szkole

Doroczna konferencja eTwinning, która rozpoczęła się 25 października, odbyła się w tym roku w Warszawie. Na konferencję przybyli nauczyciele, twórcy polityk oraz eksperci z całej Europy, by wspólnie dyskutować o bogactwie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Pierwszego dnia spotkania zgromadziło się ponad 500 nauczycieli, by wysłuchać wykładów inaugurujących, wygłoszonych przez Tibora Navracsicsa, Komisarza ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu oraz Annę Zalewską, polską Minister Edukacji Narodowej.

Zarówno komisarz Navracsics, jak i pani minister Zalewska podkreślali ważną rolę eTwinningu w rozwoju zawodowym europejskich nauczycieli. Tibor Navracsics wyraził swoją dumę z faktu, że już ponad 600 000 nauczycieli dołączyło do społeczności eTwinning, a także powiedział że jego ambicją jest, aby w ciągu najbliższych siedmiu lat osiągnąć liczbę 1,5 miliona nauczycieli, których praca stanie się jeszcze lepsza i będzie miała bardziej włączający charakter.

eTwinning Annual Conference Navracsics

Michael Teutsch reprezentujący Komisję Europejską także dokonał podsumowania programu, podkreślając ważną rolę eTwinningu dla przyszłości programu Erasmus+. Michael Teutsch zaznaczył, że Komisja Europejska chciałaby, aby korzyści płynące z programu Erasmus+ stały się udziałem jak największej liczby osób, oraz że eTwinning może rozszerzyć i powiększyć wachlarz możliwości skierowanych do uczniów z całej Europy i spoza kontynentu.

eTwinning Annual Conference Teutsch

Przemówienie inauguracyjne wygłosiła Sneška Quaedvlieg-Mihailović, sekretarz generalna Europa Nostra.

eTwinning Annual Conference Sneska Quaedvlieg-Mihailović

Podczas swojej przemowy pani sekretarz mówiła o istocie dziedzictwa kulturowego, stanowiącego część kultury Europejskiej, przypominając nam, że „Dziedzictwo kulturowe to coś znacznie więcej niż tylko cegły i kamienie”. "Kultura - jak powiedziała pani Quaedvlieg-Mihailovic - obejmuje wiele warstw naszej tożsamości;” obiekty dziedzictwa europejskiego „opowiadają nam lokalne, regionalne, narodowe i w końcu europejskie historie, a poprzez te właśnie historie krzewimy naszą różnorodność oraz nasze poczucie przynależności do danej społeczności.”

Po obiedzie nadszedł czas, by poznać laureatów tegorocznych Nagród eTwinning 2018. Przedstawicieli projektów, które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w kategoriach specjalnych, zaproszono na środek sceny.

IMAGINE... Together for the world

ICT World 2017

National Parks = International Treasure

Drugiego dnia konferencji nauczyciele oraz prowadzący warsztaty oddali się wspólnym działaniom. Cały dzień upłynął pod znakiem warsztatów i sesji szkoleniowych.

Głównym tematem spotkań było tegoroczne hasło przewodnie, jakim jest europejskie dziedzictwo kulturowe. Liczne warsztaty zostały poprowadzone przez przyjacieli eTwinningu: „Teaching with cultural heritage” - EuropeanaMilena Popova, „Cultural rights and Global Citizenship” - Terre des HommesLysiane André oraz „Identity = Seeing & Being” - Dom Historii Europejskiej - Guido Gerrichhauzen

Eksperci, a wśród nich  Gábor Sonkoly, dziekan wydziału nauk humanistycznych Uniwersytetu Eötvös Loránd w Budapeszcie, Kati Nurmi, kierownik projektu Heritage Hubs, realizowanego  przy Association of Cultural Heritage Education w Finlandii, G. M. Gijs van Gaans z centrum doskonalenia nauczycieli Uniwesytetu Nauk Stosowanych Fontys oraz Johan Mårtelius, historyk sztuki z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie poprowadzili inspirujące warsztaty, przekazując odpowiednie wartości i pokazując elastyczność dziedzictwa kulturowego orazjak można je wykorzystać w klasie.

Na koniec ambasadorzy eTwinning podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą za pośrednictwem interaktywnych warsztatów,  a zdobywcy nagród przedstawili sekrety swoich sukcesów. Dowiedz się więcej na temat warsztatów tutaj.

Trzeciego i ostatniego dnia tegocznej konferencji Marc Durando, dyrektor wykonawczy European Schoolnet wygłosił przemowę przedstawiając aktualną sytuację dotyczącą kształcenia w Europie. Marc Durando powiedział, że jeśli w edukacji będziemy podejmować właściwe decyzje i włączymy technologie, nauka z eTwinningiem stanie się łatwiejsza, głębsza i bardziej zajmująca. eTwinning ma pozytywny wpływ na kształcenie oraz na programy nauczania i musi poszerzać pole swojego działania.

Po przemówieniach nadszedł czas na dyskusję panelową z udziałem osób prowadzących warsztaty i nauczycieli uczestniczących w konferencji. Głównym wydarzeniem tego wieczoru było wystąpienie chorwackiego ucznia i uczestnika konferencji oraz osoby prowadzącej warsztaty - Davora Japunčića, który zabrał głos z widowni i podzielił się swoimi przemyśleniami z publicznością oraz osobami biorącymi udział w dyskusji panelowej, apelując o ciekawsze i bardziej interaktywne sposoby nauczania oraz o więcej eTwinningu!

Konferencję zakończył Tapio Säävälä, kierownik działu w EACEA. Tapio Säävälä wskazał na nauczycieli jako na motor zmian i powiedział, że dzięki eTwinningowi jest to możliwe. Zaapelował również o więcej działania w obszarze edukacji zawodowej i szkoleń.