article image

eTwinning i przyjaciele: Better Internet for Kids (BIK)

Inicjatywa „Better Internet for Kids” (BIK) to przyjaciel eTwinningu, którego celem jest tworzenie bezpiecznego środowiska internetowego dla dzieci.

Intensywny wzrost mediów społecznościowych, smartfonów i usług cyfrowych zmienia życie dzieci, zarówno w szkole jak i w domu. Jeden na trzech użytkowników internetu na całym świecie to dziecko. Z jednej strony jest to naturalne dostosowanie się do rozwoju techniki, które oferuje dzieciom dostęp do wiedzy, możliwość komunikowania się i rozwijania swoich umiejętności. Z drugiej jednak strony dzieci przebywając w internecie narażone są na szkodliwe treści, których się nie spodziewają.

latest updates

Z tego względu 'Strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci' oferuje szereg działań podejmowanych przez Komisję Europejską, państwa członkowskie i cały przemysł, a ich celem jest tworzenie bezpiecznego środowiska internetowego dla dzieci.

Przewodnik po usługach online przygotowany w ramach inicjatywy The Better Internet for Kids (BIK) ma na celu dostarczenie głównych informacji na temat najbardziej popularnych aplikacji, serwisów społecznościowych oraz innych platform powszechnie używanych dzisiaj przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Coroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) mają na celu podnoszenie świadomości na temat bezpieczniejszego i lepszego internetu, gdzie każdy jest uprawniony do korzystania z technologii w sposób odpowiedzialny, z zachowaniem poszanowania, w sposób krytyczny i kreatywny. Kampania pragnie dotrzeć do dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów, nauczycieli, edukatorów i pracowników społecznych, a także przedstawicieli przemysłu, decydentów i polityków, by zachęcić wszystkich do udziału w tworzeniu lepszego internetu.

Ponadto, w ramach projektu SELMA (ang. Social and Emotional Learning for Mutual Awareness) opracowano raport badawczy zatytułowany “Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators”, który został opublikowany w Dniu Bezpiecznego Internetu na początku lutego. Raport zawiera główne ustalenia badań kompleksowego programu badawczego, zrealizowanego w ramach projektu SELMA, którego celem było zrozumienia zjawiska mowy nienawiści w internecie.

BIK to przyjaciel eTwinningu. eTwinning w pełni popiera inicjatywę Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), każdego roku zachęcając nauczycieli do przyłączenia się do tej kampanii. Ponadto, eTwinning może dołączyć do grupy Bringing eSafety into eTwinning projects, w sposób specjalny ukierunkowanej na e-bezpieczeństwo dzieci korzystających z mediów cyfrowych dla celów edukacyjnych.

Mimo iż droga do stworzenia całkowicie bezpiecznego internetu dla dzieci jest długa, to jednak wszystkie opisane wyżej działania mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia napotykanych tutaj trudności i do budowania lepszego i bezpieczniejszego internetu dla dzieci.