article image

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego dla ambasadorów eTwinning 2018 - Belgrad, Serbia

Odbywające się co roku Warsztaty Doskonalenia Zawodowego dla ambasadorów eTwinning organizowane są przez biuro kontaktowe kraju gospodarza (NSS) oraz Centralne Biuro Programu eTwinning (CSS). Celem tego wydarzenia jest stworzenie ambasadorom eTwinning z całej Europy okazji do zdobycia nowych umiejętności i do podzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie swojej działalności.

Tegoroczne warsztaty adresowane do ambasadorów odbyły się w Belgradzie w Serbii. Wzięło w nich udział 160 uczestników z 37 krajów.

Ambasadorzy eTwinning to filary społeczności eTwinning. Współpracują z krajowymi biurami kontaktowymi programu (NSS) i promują eTwinning w swoim kraju, pomagając przy organizacji szkoleń skierowanych do eTwinnerów. Jest więc rzeczą ważną, by posiadali niezbędne umiejętności i informacje, dzięki którym skutecznie będą mogli promować eTwinnning.

Sami ambasadorzy docenili możliwość bezpośredniego spotkania i współpracy z kolegami z całej Europy.

„Konferencja była bardzo pomocna, ponieważ mieliśmy okazję poznać ambasadorów z innych krajów i mogliśmy z nimi współpracować. Zobaczyliśmy, że swoimi szkołami kierują inaczej niż my.” – Maria Cristina Bevilacqua, Włochy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat warsztatów, zobacz poniższe wideo z Belgradu:

Znajdź ambasadorów eTwinning na swoim terenie, klikając w swój kraj na interaktywnej mapie znajdującej się na głównej stronie portalu: www.etwinning.net.