article image

eTwinning – zmniejszanie odległości i przybliżanie uczniów zamieszkujących obszary wiejskie oraz najbardziej oddalone miejsca we Francji

W tym roku eTwinning przybliża obszary wiejskie i najbardziej oddalone obszary Europy. Przygotowaliśmy dla was specjalną serię artykułów, które będziemy publikować w ciągu 2019 roku.

eTwinning w Saint-Félix-de-Sorgues

latest updates

Saint-Félix-de-Sorgues to bardzo stara wioska; stanowiła niegdyś główną miejscowość ważnej komandorii (jednostki administracyjno-terytorialno-wojskowej zakonów rycerskich Europy) - Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy. Wieś położona jest w dolinie Sorgues, na południu francuskiego departamentu Aveyron, w południowo-zachodniej części Francji, w jednym z 83 departamentów, pierwotnie powołanych podczas rewolucji francuskiej w dniu 4 marca 1790 roku. Większość rodzin zamieszkujących ten rejon to rolnicy specjalizujący się w hodowli owiec, dostarczających mleko do produkcji słynnego sera Roquefort.

W chwili obecnej wioskę zamieszkuje nie więcej niż 200 mieszkańców, dlatego też nie zawsze działa tam szkoła. Z tego właśnie powodu wieś Saint-Félix-de-Sorgues zawiązała porozumienie z innym miejscowościami na tym obszarze, tworząc międzygminną grupę pedagogiczną (Regroupement pédagogique intercommunal – RPI), co nie jest nowym zjawiskiem na terenach wiejskich Francji. Utworzone w ten sposób partnerstwo pomiędzy wioskami na wiejskich obszarach departamentu Aveyron umożliwiło zrzeszonym miejscowościom zorganizowanie dwóch klas: jednej w miejscowości Versols (8 km od Saint-Félix-de-Sorgues), obejmującej dzieci w wieku 3 - 6 lat i drugiej w Saint-Félix-de-Sorgues dla uczniów w wieku 7 - 11 lat.

Olivier Reggiani to oddany eTwinner z 16-letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela, specjalizujący się także w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościami. W chwili obecnej jest nauczycielem w Saint-Félix-de-Sorgues w wielopoziomowej klasie, w której uczniowie uczą się przez cztery lata, by następnie rozpocząć naukę w szkole średniej w pobliskim miasteczku Saint-Affrique. W czasie swojej kariery zawodowej wielokrotnie uczestniczył ze swoimi uczniami w licznych projektach eTwinning.

Podczas mojego pierwszego projektu współpracowałem przez dwa lata ze szkołą w Islandii. Nasz projekt zatytułowany był „View of Children”. Była to głównie wymiana korespondencji między dwiema klasami: przesyłanie dokumentów, wymienienie się pytaniami i odpowiedziami. To był czas, kiedy dużo mówiło się w telewizji o Islandii z powodu wulkanu, który tam wybuchł. Ten pierwszy projekt miał niezwykle pozytywny wpływ na nauczanie języka oraz na wzbudzenie zainteresowania uczniów stylem życia i kulturą partnerów projektu.

Stało się dla mnie jasne, że dzięki eTwinningowi mogliśmy konkretnie współpracować z innymi klasami, dlatego też postanowiłem rozpocząć kolejny projekt, zatytułowany: „Write a book together: the 12 European stars have disappeared”. Wraz z czterema innymi partnerami napisaliśmy książkę w języku angielskim, której fabuła rozpoczyna się od zniknięcia dwunastu gwiazdek z flagi Unii Europejskiej. W kolejnych rozdziałach grupy dzieci podróżują po różnych krajach i w każdym z nich odnajdują jedną z gwiazd. Zaangażowanie uczniów oraz ich entuzjazm uczyniły z tego projektu prawdziwy sukces! Rodzice uczniów zgłosili duże postępy swoich dzieci, nie tylko z języka angielskiego, ale także z innych przedmiotów.

latest updates

Ogromne zaangażowanie uczniów pociągnęło za sobą duże zaangażowanie lokalnej społeczności, a w szczególności ratusza, który sfinansował zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego uczniom pracę podczas lekcji i komunikowanie się z klasami partnerskimi.
Poprzez to otwarcie się na Europę moja szkoła bardzo dużo zyskała; uczniowie, którzy uczestniczyli w realizacji pierwszego projektu uczęszczają teraz do szkół średnich. Nauka w oparciu o projekt to teraz bardzo popularna forma zdobywania wiedzy i umiejętności. Nauczyciele ze szkolnego obwodu Saint-Affrique szkolili się i uczestniczyli w różnego rodzaju seminariach organizowanych za granicą. Moi koledzy i koleżanki widzą potrzebę oferowania uczniom z obszarów wiejskich tego rodzaju nauki poprzez projekt, dzięki czemu młodzi ludzie mogą patrzeć dalej i poszerzać swoją perspektywę. Dzięki realizacji projektów na skalę europejską uczniowie mogą podnosić własne ambicje, mają pragnienie pójścia dalej i mogą uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy i umiejętności na szczeblu międzynarodowym. Ponadto, nauka języka obcego zyskuje celowość i jest osadzona w rzeczywistości.

eTwinning ma ogromny wpływ na jakość uczenia się, ale przede wszystkim, w przypadku uczniów zamieszkujących obszary wiejskie, wpływa na postrzeganie przez nich własnej przyszłości.

eTwinning w krainie wielu wód – Gujana Francuska

latest updates

Niektórzy uczniowie zamieszkujący Gujanę Francuską uczęszczają do szkoły łodziami, maja zajęcia w soboty, a ich placem zabaw jest las tropikalny.

W eTwinning rzadko mamy okazję pisać o odległych terytoriach należących do Europy. Gujana Francuska to terytorium zamorskie, którą charakteryzują młodzi ludzie i wielokulturowość. Połozona jest w południowo-wschodniej części Ameryki Południowej nad Oceanem Atlantyckim w Gujanach. Gujana Francuska to jedyne terytorium zamorskie znajdujące się na terenie Ameryki Południowej, które jest częścią kraju europejskiego. Ten francuski departament zamorski jest znany z trzech powodów: ostrej papryki, której nazwa pochodzi od nazwy stolicy - Cayenne, słynnej powieści zatytułowanej „Papillon”, której autorem jest Henri Charrière oraz tego, że w miejscowości Kourou znajduje się tam również siedziba portu kosmicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Edukacja na terenie Gujany Francuskiej jest obowiązkowa dla uczniów wieku 6 – 16 lat. Obowiązuje tam francuski program nauczania.

Sandra Macabre jest aktywną ambasadorką eTwinning, działającą w tym rejonie i posiadającą 17-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela. Opisuje tutaj swoją szkołę i pokazuje, jak eTwinning poprawił jej metody nauczania oraz funkcjonowanie uczniów podczas zajęc w klasie.

Szkoła średnia „La Canopée” znajduje się w Matoury, średniej wielkości miasteczku, zamieszkiwanym przez około 26 000 mieszkańców.
Mimo iż gimnazjum znajduje się w centrum miasta, uczęszczający tam uczniowie pochodzą z całego miasta i jego przedmieść. Szkoła liczy około 750 uczniów i pracuje w niej 55 nauczycieli. Podobnie jak w innych obwodach szkolnych Gujany Francuskiej, nasza szkoła jest wielokulturowa i wielojęzyczna. Wielu uczniów mówi po francusku jako drugim językiem lub używa go jako języka w procesie kształcenia. Wysoki odsetek uczniów pochodzi z mniej uprzywilejowanych środowisk.

By móc sprostać określonym potrzebom naszych uczniów nasza edukacja ponadpodstawowa określana jest mianem „sieci szkół o wzmocnionych priorytetach kształcenia” - podobnie jak większość szkół średnich na terenie Gujany Francuskiej. Nasza szkoła dąży więc dąży więc do motywowania uczniów do bardziej konkretnej nauki, podnoszenia ich pewności siebie oraz do poszerzania horyzontów poprzez realizację wieloletnich interdyscyplinarnych projektów na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim (projekty eTwinning, projekty w ramach programu Erasmus+, partnerstwa międzynarodowe, w tym wymiany szkolne).

Nasi uczniowie mają możliwość nauki portugalskiego, hiszpańskiego i angielskiego jako języków obcych lub kreolskiego z Gujany Francuskiej jako języka regionu. Naszym celem jest podnoszenie kompetencji uczniów poprzez wykorzystywanie technologii ICT oraz kilku określonych programów. W naszej szkole mamy również klasę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, klasę dla uczniów nie będących rodzimymi użytkownikami języka francuskiego lub którzy przyjechali do Francji na krócej niż rok.

latest updates

eTwinning pozytwnie wpłynął na moje zajęcia pod kilkoma względami. Po pierwsze stał się skutecznym narzędziem podnoszącym motywację uczniów ze względu na metody pracy oparte na realizacji projektu. Język angielski stał się czymś więcej niż tylko szkolnym przedmiotem. Stał się narzędziem umożliwiającym komunikacje i współpracę z innymi partnerami z Europy. Sprawił, że nauka przyjęła bardziej konkretną formę. Dzięki projektowi podniosłam własne umiejętności w zakresie technologii ICT oraz włączania ich do nauczania. Dzięki pierwszemu projektowi eTwinning zdobyłam fundusze na zakup interaktywnego projektora, a szkoła zdobyła pieniądze na drugą pracownię komputerową.

eTwinning stał się bramą, która umożliwiła mi dotarcie do wcześniejszego programu Erasmus, ponieważ na forum eTwinning udało mi się odszukać partnerów z mojego pierwszego projektu Comenius. W tym kontekście, pod względem naukowym, wpływ mojego pierwszego projektu Erasmus na szkołę, w której uczę był ogromny. Zdobyliśmy Krajową oraz Europejską Odznakę Jakości oraz Europejską Nagrodę Melvana za 2016 rok.

Uczniowie naprawdę angażują się w realizowane projekty. Większa liczba interesuje się nauczaniem metodą projektów. Więcej nauczycieli chce na stałe pozostać w naszej szkole. Wielu rodziców pozytywnie wypowiedziało się na temat realizacji projektów europejskich w szkole.