article image

„Umacnianie szkół eTwinning: przywództwo, nauka i dzielenie się”

W ostatnim czasie pogratulowaliśmy 1212 szkołom, które otrzymały odznakę „szkoła eTwinning”. Podczas konferencji w Rzymie w dn. 14-16 maja 2018 r. niektóre z tych szkół mogły spotkać się i wymienić się najlepszymi praktykami, by w ten sposób stać się silniejszymi „organizacjami uczącymi się” oraz motorami zmian w swoich środowiskach edukacyjnych.

Celem rzymskiej konferencji, zatytułowanej „Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing” było podkreślenie, przedstawienie, nagrodzenie i promowanie kluczowych cech charakteryzujących szkoły eTwinning, tak by można było dalej je rozwijać, zarówno wewnątrz tych szkół jak i poza nimi. Konferencja została zorganizowana przy współpracy Komisji Europejskiej, Centralnego Biura Programu eTwinning (CSS), włoskiej Agencji Narodowej Programu Erasmus+ /INDIRE oraz innych Kiur Kontaktowych (NSS) oraz Partnerskich Biur Kontaktowych (PSA) uczestniczących w tym wydarzeniu.

Podczas konferencji kładziono nacisk na:

  • edukacyjne, organizacyjne, komunikacyjne i promocyjne aspekty szkół eTwinning
  • zaopatrzenie uczestników w narzędzia i metody umożliwiające stanie się silniejszą „organizacją uczącą się”
  • podkreślanie istoty idei sieci szkół eTwinning
  • przygotowanie gruntu pod dalszy rozwój koncepcji szkoły eTwinning

 Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing

Dyrektorzy szkół aktywni w eTwinningu uczestniczyli w licznych warsztatach i sesjach szkoleniowych, a także wysłuchali uznanych na arenie międzynarodowej ekspertów, którzy wypowiadali się na takie tematy jak przywództwo w szkole oraz systemy włączające. Ekspertów reprezentowali: Patricia Wastiau, główny doradca ds. badań i nauki z European Schoolnet, Angelo Paletta, profesor wydziału zarządzania Uniwersytetu Bolońskiego oraz Paul Downes, profesor oświaty (psychologia), Dyrektor Educational Disadvantage Centre Uniwersytetu w Dublinie.

Bycie szkołą eTwinning stanowi formę uznania za innowacyjną pracę, która szkoły włożyły w promowanie postaw obywatelskich, świadomości kulturalnej i kompetencji cyfrowych. To także uznanie za pracę, którą nauczyciele wykonali na rzecz budowania kultury współpracy, zarówno w swoich szkołach, społecznościach i krajach, jak i poza nimi.

Szkoły eTwinning Schools to szkoły służące przykładem i stanowiące model innowacji dla innych w swoim rejonie i na szczeblu krajowym.

Aby dowiedzieć się więcej, co działo się podczas konferencji, zobacz pełen jej program tutaj i zobacz, co kryje się pod hashtagiem #eTwSchools18 na Twitterze.

Zobacz także poniższy wywiad z Aldą Barbi, dyrektorka szkoły z Włoch, która dzieli się tutaj cennymi informacjami na temat konferencji i szkół eTwinning.