article image

Eco-Schools, największy program dla szkół na rzecz zrównoważonego rozwoju jest przyjacielem eTwinningu

W 2019 r. inicjatywa Eco-Schools obchodzi 25-lecie swojej działalności w obszarze edukacji ekologicznej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Największą siłą inicjatywy Eco-Schools jest to, że wychowuje ona proekologiczne i nastawione na zrównoważony rozwój pokolenia młodych ludzi. Eco-Schools angażuje młodych ludzi w rozwiązywanie problemów ekologicznych na poziomie, który pozwoli im dostrzec namacalne rezultaty swoich działań, zachęcając ich w ten sposób do zmieniania świata na lepsze. W jaki sposób uczniowie mogą śledzić swoje postępy i osiągać wyznaczone cele? Można tego dokonać wdrażając konkretne plany działania obejmujące praktyczne zadania i zawierające określone ramy czasowe.

Za pomocą różnych narzędzi, w tym, na przykład, metody siedmiu kroków, Eco-Schools angażuje szerokie rzesze uczniów, którzy odgrywają główną rolę w tym procesie, oraz nauczycieli, którzy pomagają uczniom osiągać wyznaczone cele i zamierzenia. Ponadto, program ten oferuje konspekty lekcji stanowiące rodzaj drogowskazu dla nauczycieli, którzy chcieliby kształcić swoich uczniów w zakresie takich kwestii jak śmieci czy odpady. Konspekty te zostały opracowane w celu wsparcia kampanii Litter Less (Mniej śmieci).

Za swoją wspaniałą działalność Eco-Schools zostało docenione w ustanowionej przez Zgromadzenie Ogólne NZ Dekadzie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju 2005-2014.

W tym czasie Eco-Schools oraz eTwinning zbudowały silne relacje oparte na współpracy. Eco-Schools aktywnie uczestniczyły zarówno w dorocznej Konferencji eTwinning 2017, która odbyła się na Malcie oraz w dorocznej Konferencji eTwinning 2018, jaka miała miejsce w Polsce.

W Warszawie przedstawiciele programu Eco Schools poprowadzili warsztaty zatytułowane ‘Cultural Heritage as an Eco-Schools theme combined with the Sustainable Development Goals (SDGs)’, podczas których przedstawiono dziedzictwo kulturowe jako kluczowy element kształcenia, prowadzący do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Po prezentacji wielu uczestników warsztatów wyraziło swoje zainteresowanie przyłączeniem się do programu Eco-schools. Eco-Schools będzie także organizować warsztaty podczas konferencji eTwinning 2019, które będą poświęcone demokratycznemu uczestnictwu.

W ramach etwinningowej Kampanii Wiosennej Eco-Schools poprowadziło także seminarium online, podczas którego dyskutowano na temat koncepcji Handprint Actions, opisanej w publikacji ‘Positive Actions for the Sustainable Development Goals’, w której opisano pięć projektów Eco-Schools. Celem tej publikacji było pokazanie, jak nauczyciele mogą wdrażać cele na rzecz zrównoważonego rozwoju w codzienne nauczanie i uczenie się na terenie szkoły.