article image

Dziedzictwo kulturowe w centrum uwagi eTwinningu w 2018 roku!

Nowy rok dopiero się zaczął, czas więc ogłosić nowy, tegoroczny temat przewodni eTwinningu! Wszystkie działania tego programu w 2018 roku będą nawiązywać do dziedzictwa kulturowego!

Jak powiedział w 2017 r. Tibor Navracsics, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu „Nasze dziedzictwo kulturowe jest czymś więcej niż pamięcią o naszej przeszłości – jest kluczem do naszej przyszłości.”

Dlaczego dziedzictwo kulturowe jest ważne?

Dziedzictwo kulturowe ma uniwersalną wartość i przybiera wiele postaci i form.

Dziedzictwo może być materialne (budynki, zabytki, książki, tereny archeologiczne i wiele więcej) i niematerialne (praktyki, języki, tradycje ustne), naturalne (krajobrazy, flora i fauna) i cyfrowe (sztuka cyfrowa, animacja, wideo i nagrania); dziedzictwo kulturowe przywołuje wartości, krytyczne myślenie, wiedzę na temat przeszłości, i mądrość na przyszłość, która dopiero nadejdzie.

Komisja Europejska pisze o dziedzictwie kulturowym tutaj w następujących słowach:

Pielęgnując nasze dziedzictwo kulturowe, możemy odkryć naszą różnorodność i podjąć międzykulturowy dialog na temat tego, co nas łączy. Czy istnieje lepszy sposób na wzbogacenie naszego życia niż zaangażowanie się w coś, co jest tak ważne dla naszej tożsamości?

Z powodów wspomnianych powyżej temat dziedzictwa kulturowego umożliwi nauczycielom zaangażowanym w eTwinning stworzenie unikalnych doświadczeń edukacyjnych, wykorzystujących międzykulturowe praktyki edukacyjne ukierunkowane na wspieranie i wzmacnianie europejskiej współpracy.

Dlatego też, drodzy nauczyciele, czas zakasać rękawy i włożyć na siebie myślące kapelusze! Wszystko wskazuje na to, że rok 2018 będzie ekscytujący i pełen pracy dla wszystkich z nas!

Zobacz wideo poniżej i zdobądź inspirację do własnych projektów.

Dowiedz się więcej na temat dziedzictwa kulturowego oraz europejskiej agendy kultury z 2007 roku.