article image

Twórcza sala lekcyjna - siódmy rok kreatywnej podróży

„Twórcza sala lekcyjna” działa już siódmy rok, przez co jest najstarszą z grup specjalnych działających w ramach eTwinning. A mając blisko 7,000 członków jest także jedną z największych! Grupa ta tak jak jej nazwa wskazuje ma na celu wymianę doświadczeń, pomysłów jak również umożliwia udział w twórczych zadaniach, spotkaniach online i kampaniach skierowanych do nauczycieli.

Grupy specjalne w ramach eTwinning to platformy o charakterze prywatnym dla członków projektu, które mają na celu umożliwienie dyskusji i wspólnej pracy nad danym zagadnieniem. Celem nadrzędnym grup jest wymiana przykładów dobrych praktyk, prowadzenie dyskusji na temat metodologii dydaktycznych jak i sposobów uczenia się jak również szukanie wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego dla członków projektu z całej Europy.

Mieliśmy okazję porozmawiać na temat Twórczej Sali Lekcyjnej z jej moderatorem, Irene Pateraki z Grecji, której zadaliśmy kilka pytań. Mamy nadzieję, że również dla Państwa odpowiedzi na nie będą tak samo interesujące jak dla nas!

W jaki sposób „Twórcza Sala Lekcyjna” może przyczyniać się do ubogacania codziennego lekcji jakie prowadzone są przez nauczycieli będących członkami tej grupy?

Grupa poświęcona Twórczej Sali Lekcyjnej to więcej niż tylko grupa, to społeczność, która chętnie korzysta z nowych podejść dydaktycznych, bierze udział w wydarzeniach i podejmuje twórcze wyzwania. Nauczyciele będący członkami grupy mają możliwość wymieniania się stosowanymi przez siebie praktykami a jednocześnie mogą czerpać od siebie pomysły. Członkowie grupy znajdą wiele przydatnych materiałów, która wzbogacą ich codzienne lekcje w szkole. Od września organizowane są specjalne wydarzenia w których mogą brać udział także uczniowie. I tak na przykład we wrześniu 2016 roku zainicjowaliśmy konkurs plakatowy poświęcony Cyfrowemu Obywatelstwu. W konkursie wzięli udział uczniowie w wieku od 5 do 19 lat a ich zadaniem było przygotowanie plakatu, który poświęcony byłby jednemu z pięciu obszarów: Dostępność Cyfrowa, Komunikacja Cyfrowa, Obywatelstwo Cyfrowe, Umiejętność korzystania z urządzeń komputerowych oraz e-Etykieta oraz Bezpieczeństwo. Najlepsze prace można zobaczyć tutaj.

Czy mogłaby Pani podzielić się z nami wskazówkami na temat sposobu w jaki nauczyciele zachęcają i motywują uczniów do udziału w zadaniach twórczych w szkole, nawet w sytuacji gdy zadania te nie są częścią programu nauczania?

Uczniowie uczą się o wiele lepiej kiedy dobrze się bawią, ale nie jest to zadanie proste dla nauczycieli, zwłaszcza tych ze szkół ponadpodstawowych i średnich. E. De Bono powiedział, że Kreatywność wymaga przełamywania ustalonych wzorców, co pozwala na spojrzenie na różne sprawy w inny sposób. Aby tak się stało nauczyciele powinni dać uczniom możliwość krytycznego spojrzenia na różne zagadnienia, umożliwiając wymianę myśli, pytań i pomysłów, zachęcić do wspólnej pracy w celu osiągnięcia danego celu, spojrzenia na problemy w nowy sposób i na koniec spróbować nowych podejść, tak aby możliwe było osiągnięcie zamierzonego celu. Zachęcam do obejrzenia tego filmu, który wyjaśnia w jaki sposób możemy pomóc uczniom wykraczać poza przyjęte standardy!

e-Biblioteka jaką dysponuje grupa to ogromny zbiór obejmujący wiersze, zadania teatralne, piosenki jak i książki poświęcone sztuce. W jaki sposób materiały te pomagają nauczycielom w przygotowywaniu twórczych zadań podczas lekcji?

Grupa Twórczej Sali Lekcyjnej to społeczność dzieląca się między sobą przykładami dobrych praktyk. Nauczyciele dzielą się swoją pracą i jest ona dostępna dla wszystkich w e-bibliotece. Nauczyciele mogą w ten sposób zobaczyć to, nad czym pracują ich koleżanki i koledzy i jednocześnie zainspirować się realizowanymi przez nich zadaniami, czerpać z nich pomysły i wdrożyć je w ten sam lub w inny sposób podczas pracy z uczniami. Staramy się promować na różne sposoby materiały przygotowane przez nauczycieli. Oprócz e-biblioteki każdego roku organizujemy konferencję online. Nauczyciele mają podczas niej pięć minut na zaprezentowanie innym nauczycielom swoich projektów, zadań i narzędzi. Jest to wydarzenie, które organizowane jest w sobotę i trwa przez sześć godzin. Podczas ostatniej konferencji online 30 nauczycieli zaprezentowało swoje prace a około 400 wzięło udział w wydarzeniu!

Jakie są Pani zdaniem najważniejsze narzędzia, których potrzebują nauczyciele aby możliwe było stosowanie kreatywnych sposobów nauczania w klasie jednocześnie angażujące uczniów?

Kreatywność nie wymaga korzystania z określonych narzędzi! Wszyscy rodzimy się jako osoby kreatywne, to czego potrzebujemy to zachęta do tego, abyśmy mogli odkryć nasze talenty i zaprezentować naszą kreatywność. Sekret polega na tym, aby się nie bać próbować nowych rzeczy, nowych metod i nowych podejść dydaktycznych. Może tak się zdarzyć, że nie osiągniemy zamierzonego rezultatu, ale nigdy nie będziemy się uczyć, jeżeli nie spróbujemy. Tak więc zawsze zachęcam nauczycieli do tego, aby robili to, co czasem wygląda na kompletne szaleństwo bądź jest trudne do osiągnięcia. Jeżeli wierzą w swój pomysł i podchodzą do jego realizacji z entuzjazmem, wówczas uczniowie będą mogli podchodzić do nich w taki sam sposób, zwłaszcza wówczas gdy dany pomysł będzie dla nich ciekawy. I tak na przykład organizujemy obecnie w grupie ogólnoeuropejski Mannequin Challenge. Poprosiliśmy nauczycieli o przesłanie nagrania wideo pokazujące Mannequin Challenge, tak abyśmy mogli przygotować ogólnoeuropejski film mający na celu świętowanie Dnia Europy! Dotychczas otrzymaliśmy 50 filmów z 17 państw i w wielu przypadkach były one częścią realizowanych projektów eTwinning.

Interesującą kategorią w grupie Twórczej Sali Lekcyjnej są Wystąpienia Ekspertów. Na czym polegają te wydarzenia i jaki mają one wpływ na członków grupy?

Zaczęliśmy organizować wystąpienia ekspertów w 2011 roku a naszym zamierzeniem było zorganizowanej jednej sesji w miesiącu. Na koniec roku szkolnego członkowie grupy poproszeni zostali o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej zadań realizowanych w grupie jak również o zaproponowanie tematów jakie omawiane zostaną w kolejnym roku. Biorąc pod uwagę ich potrzeby i zainteresowania staramy się przygotować listę ekspertów z całego świata, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą z członkami grupy. Myślę, że jest to wspaniała okazja do tego, aby dowiedzieć się na temat różnych podejść, nowych narzędzi i zadań dydaktycznych jakie wprowadzane są na całym świecie. Dotychczas w wydarzeniach wzięli udział eksperci z Uniwersytetu w Houston, Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu z Queensland, itd. omawiający zagadnienia związane z przygotowywaniem filmów wideo, nauczania opartego o gry, komiksy cyfrowe, przedstawienia, innowacyjne sposoby nauczania, edukację w oparciu o urządzenia mobilne, znajomość mediów, kodowanie, tworzenie filmów, nauką opartą o gry, komiksy cyfrowe, teatr, inżynierię LEGO, kreatywność, opowieści cyfrowe, różnorodność kulturową, obywatelstwo cyfrowe, itd. Te jednogodzinne wydarzenia są źródłem wielu nowych i kreatywnych pomysłów. Tak jak powiedział Albert Einstein „Kreatywność jest zaraźliwa. Zarażaj nią”.