article image

Kodowanie dla kultury: Połączenie umiejętności cyfrowych z dziedzictwem kulturowym

Czy wiesz, że możesz świętować Tygodnie eTwinning oraz nasze różnorodne dziedzictwo kulturowe, włączając do zajęć w klasie pewne elementy kodowania i cyfrową kreatywność?

W tym roku masz możliwość zgłębienia wspólnie ze swoimi uczniami powiązań pomiędzy cyfrową innowacją, tradycją i kulturą, rejestrując swoje działanie na stronie Tygodnia Kodowania!

Niezależnie od przedmiotu, którego nauczasz i wiedzy jaką posiadasz w zakresie kodowania, możesz w prosty sposób zorganizować lekcję, podczas której razem z uczniami w klasie będziecie celebrować dziedzictwo kulturowe i kodowanie. Możesz, na przykład, poprosić uczniów o stworzenie gry, dzięki której zdobędą wiedzę na temat epoki romantyzmu; uczniowie mogą również przekształcić dokumenty historyczne w aplikacje czy stworzyć obiekt medialny umożliwiający naukę o angielskim renesansie.

Możesz również pobrać konspekt lekcji zatytułowanej „Dziedzictwo kulturowe i wizualne programowanie”, wykorzystać go w całości lub dostosować do potrzeb swoich uczniów. W lekcji tej można równiez wykorzystać grę utworzoną w programie Scratch i spróbować utworzyć taką samą wspólnie z uczniami. Jeśli chcesz przeprowadzić jakieś działanie w klasie zawierające elementy kodowania, możesz zarejestrować je na mapie Tygodnia Kodowania przed 21 października, a otrzymasz certyfikat uwierzytelniony przez Komisję Europejską.

Jeśli chciałbyś spróbować dodatkowego wyzwania, możesz wziąć udział w CodeWeek4all challenge i również otrzymać certyfikat doskonałości.

Na koniec pamiętaj o dodaniu hashtagu #codeweek do wszystkich wydarzeń i projektów związanych z kodowaniem, które chcesz realizować w ramach eTwinningu. Zachęcamy wszystkich członków społeczności do zakładania projektów poświęconych dziedzictwu kulturowemu i kodowaniu.

Na co czekasz? Zaangażuj się w Tydzień Kodowania, dołącz do naszej grupy na Facebooku i pamiętaj, aby zaznaczyć swoje działania na mapie.