article image

Doroczna Konferncja

Czym jest?
Doroczna Konferncja do trzydniowa impreza stacjonarna koncentrujące się wokół tematu o zasięgu europejskim. Głównym celem konferencji jest świętowanie osiągnięć związanych z eTwinningiem w danym roku.

Kto ją organizuje? Centralne Biuro Programu eTwinning

Kto może wziąć udział ? Odbiorcą docelowym są wszyscy nauczyciele, w tym osoby spoza eTwinningu, jak na przykład władze regionalne. Uczestnicy zostają zaproszeni do udziału, możliwa jest jednak selekcja według tematu. W konferncjach tematycznych może wziąć udział około 600 uczestników.

Czas trwania: 2-3 dni.

Gdzie? Wydarzenie to odbywa się na terenie całej Europy.

Jak można zgłosić swój udział? Prosimy skontaktować się ze swoim biurem NSS.

  • Professional Development