article image

„Otwarte okno na inne rzeczywistości edukacyjne”: kurs online prezentujący możliwości eTwinning Live

Od września 2016 r. do stycznia 2017 r. prowadziliśmy kurs online poświęcony możliwościom oferowanym przez eTwinning Live, wyposażając uczestników kursu w umiejętności wspólnej pracy nad zadaniami online i dając im możliwość zbadania efektywności prezentowanych narzędzi we własnych szkołach i w kontekście swojego programu nauczania.

Kurs, w którym wzięło udział 270 uczestników, składał się z czterech modułów, obejmujących lekcje online, uczenie się oparte na współpracy oraz poradniki. Niektóre elementy kursu wymagały indywidualnej pracy, w innym czasie uczestnicy współpracowali, ucząc się od siebie nawzajem i wymieniając się swoimi poglądami na forum. Kurs adresowany był do zarejestrowanych użytkowników eTwinningu; podczas realizacji kolejnych modułów kurs wspierało 10 różnych ekspertów, którzy uczyli uczestników, jak efektywnie korzystać z eTwinning Live i robić z platformy najlepszy użytek.

Jeden z uczestników powiedział: „Naprawdę podobał mi się ten kurs. Jestem w eTwinningu od dwóch czy trzech lat i nie znałem wszystkich możliwości, jakie oferuje platforma, więc dużo się nauczyłem.” Inny eTwinner podkreślił umiejętności, jakie rozwinęli nauczyciele: „(kurs) stał się dla mnie oknem otwartym na inne rzeczywistości edukacyjne. Dalej chcę pracować nad projektami edukacyjnymi w ramach eTwinningu, ponieważ w ten sposób mogę rozwijać swój warsztat nauczycielski i dzielić się swoimi wynikami działań realizowanymi w klasie.”

eTwinning opiera się na trzech podstawowych filarach: współpracy, społeczności i postępie. Uczenie się przez całe życie jest w przypadku nauczycieli koniecznością, a naszym celem jest uczynić to zadanie łatwiejszym. Postępy i rozwój są w eTwinningu wysoko cenione, staramy się więc oferować naszym członkom szeroką gamę różnych możliwości doskonalenia zawodowego.

Kursy online organizowane są raz – dwa razy do roku przez grupę ekspertów i adresowane do wybranej grupy zarejestrowanych członków eTwinningu. Jeśli chciałbyś wziąć udział w kolejnym kursie online, skontaktuj się ze swoim Narodowym Biurem Kontaktowym.