article image

Rok poświęcony włączeniu społecznemu – nasz temat na rok 2017

Zgodnie z tradycją, na początku każdego nowego roku ogłaszamy nowy temat, którym będziemy się zajmować w kolejnym roku – w 2017 roku tematem przewodnim naszych aktywności będzie włączenie społeczne.

Blisko dwa lata po przyjęciu Deklaracji Paryskiej promującej ideę obywatelstwa i wspólnych wartości: wolności, tolerancji i niedyskryminacji poprzez edukację, będziemy kontynuować nasze działania w zakresie tych obszarów, koncentrując się w 2017 r. przede wszystkim na włączeniu społecznym.

Rozmowy na temat włączenia społecznego często dotykają takich tematów jak przeciwdziałanie radykalizacji czy edukacja specjalna Przez cały rok 2017 eTwinning będzie zajmował się tymi tematami, spojrzymy też na włączenie społeczne z szerszej perspektywy: w jaki sposób możemy efektywnie mobilizować edukację do promowania fundamentalnych wartości, w tym i włączenia społecznego.

Działania te będą obejmowały promocję zadań i projektów pomagających młodym ludziom zdobywać kompetencje obywatelskie i rozwijać aktywne obywatelstwo. Ostatecznym celem jest promowanie włączenia społecznego i postaw niedyskryminacji innych kultur, innej płci, rasy, religii, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wieku, czy innej kategorii tego rodzaju.

Przez cały 2017 rok będziemy podkreślać ten temat w ramach naszych działań w eTwinningu: od warsztatów po konferencje, kampanie komunikacyjne, publikacje i wybrane artykuły na portalu.

Wierzymy w europejską współpracę, a jeśli jeszcze nie zarejestrowaliście się w eTwinningu, zachęcamy, by to zrobić i brać udział w działaniach programu w 2017 roku. Z radością czekamy nowy roku ekscytującej współpracy z naszymi partnerami, nauczycielami i uczniami nad innowacyjnymi i niosącymi wiele satysfakcji projektami.